Home About clinic Staff Radnici kvartala Radnica trećeg kvartala 2012. godine - Danica Maksimović
Radnica trećeg kvartala 2012. godine - Danica Maksimović

Danica Maksimović, ili od milja sestra Daca, zaposlena je na Klinici za neurologiju već pune 42 godine. Poslednje 32 godine radi kao glavna sestra Kabineta za elektromioneurografiju. Do sada je za rad u EMNG kabinetu edukovala 40 sestara koje su sada angažovane širom naše zemlje i regiona. Pored toga, sestra Daca je stručni saradnik na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Autor je velikog broja stručnih radova i Praktikuma za asistente iz elektromioneurografije, koji je jedinstven na ovim prostorima. Dobila je Povelju Saveza zdravstvenih radnika Jugoslavije kao najbolja medicinska sestra 1997. godine.

Formiranje Centra za polineuropatije, sestra Daca smatra krunom svoje karijere, jer su time omogućeni sjajni uslovi za rad sa pacijentima i za edukaciju novog kadra.

Pored sjajne karijere i ljubavi prema medicini i brizi o pacijentu, Daca je ponosna i na svoju porodicu, a naročito na svoje unučiće.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.