Home About clinic Staff Radnici kvartala Radnica drugog kvartala 2012. godine – Slavka Anakijev
Radnica drugog kvartala 2012. godine – Slavka Anakijev

Gospođa Anakijev je zaposlena kao administrativni referent Klinike za neurologiju punih 29 godina. Najveći deo njenog posla odnosi se na arhiviranje istorija bolesti pacijenata nakon otpusta iz bolnice. U toku svoje dugogodišnje karijere bezbroj puta je pomogla bolesnicima da dođu do svojih starih rezultata, a lekarima i studentima da uvidom u istorije bolesti prikupe podatke za brojne retrospektivne studije, magisterijume i doktorate.
Poslednjih šest meseci Slavka je vredno radila na prikupljanju više od 60000 istorija bolesti iz perioda 1984-2012. kako bi celokupna arhiva Klinike bila mikrofilmovana i dostupna u elektronskoj formi pogodnoj za pretraživanje.
Posle skoro tri decenije rada na našoj Klinici, Slavka se oseća zadovoljno i ponosno što je toliko puta bila u mogućnosti da pomogne bolesnicima i lekarima i što je vrednim radom na Klinici uspela da iškoluje svoje dve ćerke.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.