Home News Archive Nagrađena Vinka Bojić, glavna sestra D odeljenja
Nagrađena Vinka Bojić, glavna sestra D odeljenja

Međunarodni dan sestara 12. maj , obeležava se svake godine u mnogim zemljama sveta kao znak poštovanja prema Florens Najtingel na dan njenog

rođenja 1820. godine. Njen humanizam i nesebično davanje sebe, postigli su da sestrinsku profesiju uzdigne na najviši nivo i da važnost medicinskoj sestri za posao koji obavlja. To je uspevala učenjem i znanjem, zalagala se za poboljšanje zdravlja ljudi i zdravstvenu zaštitu, bez obzira na rasu i materijalni status.

Svake godine u Kliničkom Centru Srbije se dodeljuju priznanja povodom 12-og maja, Međunarodnog dana sestara. U organizaciji UMST „Sestrinsvo“ KCS, predsednica Zorica Milošević uručila je zahvalnice medicinskim sestrama koje su dale doprinos razvoju profesije, koje su se tokom svog rada isticale požrtvovanošću, odgovornošću i humanzmom, a predložene od strane svojih kolektiva.

Sa zadovoljstvom možemo istaći da je jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade sa Klinike za neurologiju, Vinka Bojić glavna sestra Odeljenja za demijelinizacione bolesti i Odeljenja za epilepsiju i poremećaje spavanja.

Vinka Bojić zaposlena na Klinici za Neurologiju KCS , srednju medicinsku školu završila u Zemunu. Višu medicinsku školu završila u Beogradu 1979.godine. Od 1981. radi kao glavna sestra odeljenja. Jedna je od pionira u neuroimunološkoj dijagnostici neuroloških bolesnika i osnivača Neuroimunološke laboratorije /1980.godine/ na našoj Klinici.

Više puta boravila je na stručnom usavršavanju u inostranstvu:

  • Institut Karolinska Štokholm-Švedska Laboratorija za likvor (Prof. Hans Link)1980.godine,
  • Institut za Neurologiju Queen Square, London odeljenje za Neuroimunologiju (Prof.Tompson) 1989 i 1991.godine,
  • Bolnica Rebro u Zagrebu 1989. godine,
  • Bolnica Mubarak Al-Kaber Kuvajt 1995godine.

Zahvaljujući stučnom etuzijazmu i edukaciji na prestižnim neurološkim ustanovama stalno je unapređivala rad u oblasti sestrinske nege.
Autor je mnogih radova, učesnik na kongresima i edukativnim seminarima u Srbiji, Kliničkom centru i Neurološkoj klinici.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.