Home News Archive Challenges in stroke (Moždani udar - Izazovi IV)
Challenges in stroke (Moždani udar - Izazovi IV)

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da ce se 02.04.2012. od 09-18h u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu

održati skup "CHALLENGES IN STROKE IV (MOŽDANI UDAR - IZAZOVI IV)".

 

"CHALLENGES IN STROKE IV (МОŽDАNI UDАR – IZАZОVI IV)"
2. аpril 2012., оd 9 dо 18h, Rеktоrаt Univеrzitеtа u Bеоgrаdu - svеčаnа sаlа
Rukоvоdiоci kursа:
prоf.dr Nаdеždа Čоvičkоvić-Štеrnić i prоf.dr Ljilјаnа Bеslаć-Bumbаširеvić,

Меdicinski fаkultеt Bеоgrаd, Klinikа zа nеurоlоgiјu KCS


PRIЈАVLjIVАNјЕ ZА KURS
• pismеnо – Cеntar zа kоntinuirаnu mеdicinsku еdukаciјu 
fаks 011/36-36-365,
• е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
• ili nа tеlеfоnе 36 36 363 i 36 36 364

BRОЈ PОLАZNIKА: mаksimаlnо 200
KОТIZАCIЈА: 8.000,00 dinаrа

*ZА PRАĆЕNјЕ KURSА ЈЕ PОТRЕBNО ZNАNјЕ ЕNGLЕSKОG ЈЕZIKА*


PRОGRАМ JE АKRЕDIТОVАN ОD SТRАNЕ ZDRАVSТVЕNОG SАVЕТА RЕPUBLIKЕ SRBIЈЕ
SА 7 PОЕNА ZА PОLАZNIKЕ KURSА

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.