Home News Archive Nada Rapajic and her team of nurses won award for the best poster
Nada Rapajic and her team of nurses won award for the best poster

Nada Rapajic, head nurse of the Department for neuromuscular disorders, and her team of nurses won the first award at the IInd Symposium

of the Association of Neurological Nurses of Serbia, held on Kopaonik from September 30th to October 2nd 2011.

Winning poster "The administration procedure for intravenous immunoglobulins" was presented by a nurse Desa Tasic, the youngest member of the team.

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.