Home News Archive Journal Club 27.01.2012.
Journal Club 27.01.2012.

U petak, 27.01.2012. godine od 13h30 minuta u slušaonici Klinike za neurologije biće održano novo predavanje u okviru Journal Club-a. Tema predstojećeg izlaganja, koje će

održati Dr Tanja Stojković je: "Uloga DBS u terapiji distonije - State of the art".U petak, 27.01.2012. godine od 13h30 minuta u slušaonici Klinike za neurologije biće održano novo predavanje u okviru Journal Club-a. Tema predstojećeg izlaganja, koje će održati Dr Tanja Stojković je: "Uloga DBS u terapiji distonije - State of the art".

 

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.