Uputstvo za MR pregled

Pregled magnetnom rezonancijom (MR) je najsavršeniji pregled koji sadašnja medicinska dijagnostika poznaje i potpuno je bezbedan za pacijenta. Mogućne promene u organizmu MR registruje pomoću radiotalasnog zračenja tako da nema štetinh efekata kao kod rendgenskog pregleda. Signal se prima preko kompjutera i registruje u vidu slike preseka određenog dela tela. MR pregled može mnogo pomoći lekaru koji Vas vodi za postavljanje jasne dijagnoze u cilju daljeg pravilnog lečenja. Svetska kilinička iskustva, koja koristimo prilikom pregleda, traju već desetak godina, a aparat je jedan od najsavremenijih u svetu.

OPIS PREGLEDA

Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali gde pacijent leži na stolu koji se uvlači u cev MR aparat. Za pregled nije neophodna nikakva premedikacija (u smislu injiciranja), ukoliko Vaš lekar ne odredi drugačije. Pregle je apsolutno BEZBOLAN i traje najmanje 30 minuta. Neophodno je da se NE POMERATE za vreme pregleda, a lekar će Vas obavestiti o završetku pregleda. U toku pregleda se čuje buka (“lupanje”) koje potiče od promene gradijenta magnetnog polja i normalna je tehnička karakteristika aparata. Za vreme pregleda Vam je omogućen govorni kontakt sa lekarom, a takođe Vam je na raspolaganju specijalna pumpica čijim pritiskanjem možete prekinuti pregled u slučaju bola, neprijatnosti ili straha. Kod manjeg broja osoba javlja se u toku pregleda svetlucanje u očima, kao i metalni ukus u ustima ali su to prolazni efekti koji prestaju po završetku pregleda.
Rezultate pregleda će Vam saopštiti lekar koji Vas je uputio na MR pregled.
Na osnovu kliničkih iskustava do sada nije utvrđeno da MR pregled nanosi štete na ljudskom organizmu, ali se pod izvesnim okolnostima MR pregled NE MOŽE IZVESTI BEZ OPASNOSTI PO PACIJENTA. Zbog toga Vas molimo da nas obavestite (zaokružite) :

 • Da li imate ugrađen pejs mejker,
 • Da li imate ugrađene metalne implantate, insulinsku pumpu, srčane zaliske, urološke pumpe ili sl.
 • Da li imate strana metalna tela (šrepnele i sl.),
 • Da li imate zubne ili slušne proteze,
 • Da li ste imali operaciju glave, srca ili krvnih sudova,
 • Da li ste trudni,
 • Da li imate intrauterina kontraceptivna sredstva (spirale i sl.),
 • Da li ste alergični i na šta,
 • Da li se plašite zatvorenog prostora (klaustrofobija),

Molimo Vas da obratite pažnju da METALNI DELIĆI u magnetnom polju mogu naneti štetu Vama i osoblju, pa zbog toga pacijent NE SME UNETI U MR SALU sledeće predmete:

 • naočare,
 • aparat za sluh,
 • metalne predmete sa odela (šnale, značke, broševe, kaiševe i sl.),
 • šnale iz kose i periku,
 • sitne metalne predmete iz džepova (ključeve, olovke, sitan novac i sl.)

NAPOMENA:

Za vreme pregleda pacijent ne treba da bude našminkan ili da ima lakiranu kosu!
Takođe Vas obaveštavamo da magnetno polje ima štetan uticaj na sat i magnetne kartice, pa ih treba odložiti pre pregleda. Ukoliko imate pitanja vezana za tehnologiju pregleda i način postavljanja dijagnoze, pitajte naše lekare i tehničare loji vode Vaš pregled. Rado ćemo Vam pomoći davanjem svih informacija koje imaju značaja za Vaš pregled u MR aparatu.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.