Home Nursing Education and training Reports Simpozijum neurofiziologije sa međunarodnim učešćem
Simpozijum neurofiziologije sa međunarodnim učešćem
There are no translations available.

Simpozijum neurofiziologije sa međunarodnim učešćem održan je 04.11.2011. god. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. U istom periodu održala su se predavanja lekara neurofiziologa i neurofizioloških asistenata.

Stručni sastanak elektrofizioloških asistenata održan je 04.11.2011.godine sa početkom u 09h. Skupu su prisustvovale koleginice iz Slovenije, Hrvatske, Republike srpske, Vojvodine, Beograda i svih većih gradova Srbije, kao i koleginice sa Klinike za neurologiju KCS, D.Maksimović i D.Turčinov i lekari dr. A.Kačar i dr.A.Nikolić.

Prezentovano je devet radova. Sa Klinike za neurologiju predavanje imala je koleginica Danica Maksimović sa temom „Karpal tunel, prevencija, nega i lečenje“, koje je bilo veoma zapaženo.


Nakon predavanja poraslo je interesovanje učesnika za knjigama koje su napisale naše koleginice:,, Praktikum za asistente iz elektromioneurografije”, D.Maksimović; i ,,Zdravstvena nega u neurologiji”, M.Matijević, L.Babić, D.Šarenac.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.