Home Sestrinstvo Dostignuća i novine Kurs „ Parkinsonova bolest - Klinička slika, tok i terapija“
Kurs „ Parkinsonova bolest - Klinička slika, tok i terapija“

U organizaciji Udruženja neuroloških sestara Srbije organizovan je kurs pod nazivom: „Parkinsonova bolest - klinička slika, tok i terapija“.

Kurs je prvi put održan u aprilu 2011. godine u cilju obeležavanja međunarodnog Dana obolelih od Parkinsonove bolesti (11. april).

Ova akcija organizovana je na inicijativu sestara Klinike za neurologiju KCS u želji da se pored edukacije medicinskih sestara edukuju i oboleli, članovi porodica i šira društvena zajednica, kako bi se poboljšao kvalitet života obolelih. Dat je multidisciplinaran pristup obolelima.

Predavači na kursu su bili: Prof. Dr Marina Svetel; medicinske sestre Milijana Matijević, Nada Rapajić, Aleksandra Veljković i Ivana Nešić; fizioterapeut Jelena Cvetković i psiholog Vanja Taleski.

Od Parkinsonove bolesti u svetu boluje oko dva miliona ljudi a prvi simptomi bolesti se sve češće javljaju kod ljudi mlađih od 40 godina. Ovi podaci dobijeni od strane stručnjaka ukazuju na to da je potrebno olakšati dostupnost opštim informacijama o Parkinsonovoj bolesti kako bi se prvi simptomi detektovali pravovremeno, kako bi sugrađani znali da pomognu obolelom u svakodnevnom životu, kako bi bolje razumeli sa kojim se sve problemima oboleli sreću, ...

Potrebno je edukovati i medicinske sestre kako bi se poboljšao kvalitet sestrinske nege. Cilj razvoja sestrinske prakse je formiranje sestre specijaliste za Parkinsonovu bolest (ali i za druge oblasti neurologije i medicine uopšte). Nadamo se da ćemo uskoro moći da se pohvalimo i ovakvim uspehom.

Kurs održan u aprilu naišao je na odličan odaziv od strane zdravstvenih radnika, obolelih i članova porodica. Odlično je i medijski ispraćen. Zbog interesovanja kolega kurs je ponovljen u junu. Evaluacijom od strane učesnika, kurs je ocenjen odličnom ocenom (organizacija, izbor teme, predavači). Učesnici su istakli da su čuli i usvojili nove informacije iz ove oblasti koje će im biti korisne u daljem radu

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.