• Srpski
  • English
Ivana Nešić

Ivana Nešić, glavna sestra Odeljenja za neuromišićne bolesti i bolesti kičmene moždine (III odeljenje) i Odeljenja za degenerativne bolesti CNS (IV odeljenje)

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br.6
Kontakt telefon 011/3064235; 3064223
Rođena 1974. godine u Knjaževcu. Srednju medicinsku školu “ Nadežda Petrović ” u Zemunu završila 1993. Od 1996. radi na Klinici za neurologiju, na odeljenju neuromišićnih i neurodegenerativnih oboljenja. 
Diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi u Zemunu 2010. nakon čega je postavljena na mesto koordinatora za naučno-istraživački rad, obrazovanje i edukaciju.
Od 2008. sekretar Udružanja neuroloških sestara Srbije i saradnik Evropskog Udruženja sestara u neuronaukama.
Završila kurs iz neurorehabilitacije za sestre 2009. a 2010. edukovana za rad u jedinici za terapijsku primenu Botulinskog toksina.
Stručno usavršavanje i istraživanje u oblasti sestrinstva
Udruženje medicinskih sestara i tehničara Kliničkog centra Srbije “Sestrinstvo”
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Evropsko udruženje sestara u neuronaukama
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS.
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika
Engleski


 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.