• Srpski
  • English
Javorka Gajić

Javorka Gajić,
glavna sestra prijemne ambulante pri stacionaru i jedinice za terapijsku primenu Botulinskog toksina

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br.6 Kontakt telefon 011-306-42-35; 306 42-02
Rođena 1961. u Prokuplju, gde je završila srednju medicinsku školu 1980. Godine1982. zasniva radni odnos u KBC Zvezdara na odeljenju kardiologije. Na Klinici za neurologiju zasniva radni odnos 1983. i radi na poslovima zdravstvene nege. Godine 1997. nastavlja rad u ambulantno- polikliničkoj službi i jedinici za Botulinski toksin Klinike za neurologiju.Na mesto glavne sestre prijemne ambulante pri stacionaru i jedinice za terapijsku primenu Botulinskog toksina postavljena je 2010.
Godine 1993. edukovana za rad u internističkom kabinetu. Diplomirala 2010. na Visokoj medicinskoj školi u Zemunu. Kurs za kompjutere završila 2003. Autor je mnogih stručnih radova i učesnik više kongresa, simpozijuma i stručnih sastanaka iz oblasti zdravstvene nege.
Stručno usavršavanje i istraživanje u oblasti obolelih od distonije i ekstrapiramdalnih bolesti.
UMST „Sestrinstvo” KCS
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Jedinica za terapijsku primenu Botulinskog toksina.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.