• Srpski
  • English
Gordana Poček

Gordana Poček,
glavna medicinska sestra Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku

 

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br.6 Kontakt telefon 011/306-42-65
Rođena 1970.u Kosovskoj Mitrovici. Srednju medicinsku školu završila 1989. godine u Beogradu. Od 2003. godine radi u kabinetu za ehosonografsku dijagnostiku. Na višoj medicinskoj školi u Zemunu diplomirala 2002.
Osnovne strukovne studije završila 2010. na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu.
Godine 2000. edukovana i obučena za rad u internističkom kabinetu. Završila „ Nacionalnu školu za neuroangiologiju” Klinike za neurologiju KCS i Nacionalnog udruženja za Neuroangiologiju Srbije 2005. Završila je specijalističke strukovne studije iz oblasti klinička nega, na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu 2015.godine.
Stručno usavršavanje i istraživanje u oblasti cerebrovaskularnih bolesti i ultrazvučne neurovaskularne dijagnostike
UMST „Sestrinstvo” KCS
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Osposobljena za samostalan rad kao tehničar u neuroangiloškoj ultrazvučnoj dijagnostici.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.