• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Glavne sestre Biljana Kovačević
Biljana Kovačević

Biljana Kovačević, glavna medicinska sestra odeljenja za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje (II odeljenje)

 

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br.6 Kontakt telefon 011/3064218
Rođena 1971.godine u Zemunu. Srednju medicinsku školu završila u Zemunu 1990. Stalni radni odnos zasniva na Klinici za neurologiju 1991. gde i dalje radi. Dimplomirala na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Beogradu 1998., a 2009. na Višoj medicinskoj školi „Milutin Milanković” u Beogradu. Od 2006. do 2010. radi u kabinetu za ehosonografsku dijagnustiku, kada je postavljena za glavnu sestru odeljenja za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje.
Završila „ Nacionalnu školu za neuroangiologiju” Klinike za neurologiju KCS i Nacionalnog udruženja za Neuroangiologiju Srbije 2005.
Neurorehabilitacija i unapređenje zdravstvene nege kod obolelih od cerebrovaskularnih bolesti.
UMST „Sestrinstvo” KCS
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Osposobljena za samostalan rad kao tehničar u neuoangiloškoj ultrazvučnoj dijagnostici i neurorehabilitaciji.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.