• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Glavne sestre Angelina Škodrić
Angelina Škodrić

Angelina Škodrić,
glavna sestra intenzivne nege, Odeljenje Urgentne neurologije

 

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br.6
Rođena 1981.godine u Užicu. Srednju medicinsku školu završila je u Užicu. Višu medicinsku školu završila je u Zemunu. Radni odnos zasniva 2007 .godine . na Odeljenju urgentne neurologije u Urgentnom centru , a od 2010. radi kao glavna sestra poluintenzivne neurološke nege.
Od 2013. godine radi kao Glavna sestra Jedinice intenzivne neurološke nege.
Diplomirala na Fakultetu za poslovnu ekonomiju – smer menadžment u zdravstvu 2007.godine.
Master studije iz javnog zdravlja na Medicinskom fakultetu završila 2015. godine Beogradu.
Autor je i koautor nekoliko stručnih radova izlaganih kod nas i u inostranstvu.
2009. završila edukaciju iz elektromioneurografije u kabinetu za EMNG Instituta za neurologiju. 2010. završila edukaciju za rad u Jedinici za moždani udar i kao i osnovni kurs za rad na računaru.
Kompetencije i usavršavanje medicinskih sestara i tehničara koje rade u intenzivoj nezi, mogućnosti efikasne edukacije sestrinskog kadra, povezivanje prakse i bazičnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara, promocija sestrinske profesije i poboljšanje društvenog položaja medicinskih sestara i terhničara, povezivanje sestrinstva u Srbiji sa sestrama u svetu…
Udruženje neuroloških sestara Srbije, Evropske asocijacije sestara u neuronaukama
Udruženje “Sestrinstvo”
Udruženje medicinskih sestara i tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije
Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije.
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.