• Srpski
  • English
Ljiljana Antić

Ljiljana Antić,
glavna sestra Polikliničko - dijagnostičke službe Klinike za neurologiju

 

 

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br.6  
Kontakt telefon 011-366-34-09
Rođena 1969. godine u Smederevskoj Palanci .Srednju medicinsku školu završila u Beogradu 1988., iste godine zasnovala radni odnos na Institutu za neurologiju KCS . Od novembra 2006. raspoređena na mesto glavne sestre Polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za neurologiju, a pored toga vrši i dužnost više medicinske sestre u kabinetu za elektromioneurografiji (EMNG kabinet).
Višu medicinsku školu završila 2002., diplomirala sa ocenom 10. 
U međuvremenu završila edukaciju i osposobljena za radu u kabinetu za elektromioneurografiju (EMNG) i elektroencefalografiju(EEG).
Okrobra meseca 2007. na Visokoj zdarvstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu završila "Didaktičko - metodološku edukaciju saradnika iz nastavnih baza u sprovođenju studijskog programa ".
Autor je mnogih radova iz oblasti zdravstvene nege i sestrinstava prezentovanih na raznim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
Kontinuirana edukacija iz oblasti zdravstvene nege i menadžment u zdravstvu.
Udruženje medicinskih sestara i tehničara Kliničkog centra Srbije “Sestrinstvo” 
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Evropsko udruženje sestara iz neurorehabilitacije EANN
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.