• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Glavne sestre Milunka Kostadinović
Milunka Kostadinović

Milunka Kostadinović,
glavna sestra Jedinice za ambulantno dijagnostičku službu i opservaciju Urgentne neurologije

 

 

Klinika za neurologiju, Dr.Subotica br:6  
Kotakt telefon 011/366 24 12
Rođena 1953. godine u mestu Ruplje - Crna Trava. Osnovnu i srednju školu završila je u Leskovcu, a Višu medicinsku školu u Beogradu. Na Klinici za neurologiju zaposlena od 1973.. Od 20.12.1987., kada je otvoren Urgentni centar, radi na Odeljenju urgentne neurologije na radnom mestu glavne sestre neurološke ambulante i opsevacije sa EEG kabinetom.
Autor je većeg broja stručnih radova izlaganih na stručnim sastancima i simpozijumima. Završila je školu uspešne komunikacije, kurs „Sveobuhvatni pregled interdisciplinarne zdravstvene nege kod bolesnika sa AIMU”.
Urgentna stanja u neurologiji
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Udruženje medicinskih sestara - tehničara „Sestrinstvo”
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika
Engleski 
Francuski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.