• Srpski
  • English
Nada Rapajić

Nada Rapajić,
glavna sestra Klinike za neurologiju

 

 

 

Klinika za neurologiju KCS, Dr Subotića br.6
Kontakt telefon 306 42 29
Rođena je 1953. godine u Crnom potoku, Topusko, Hrvatska. Osnovnu i srednju školu je završila u Beogradu, a diplomirala je na Višoj medicinskoj školi u Beogradu 1984. Na Klinici za Neurologiju radi od 1972. na poslovima zdravstvene nege bolesnika, od 1993. postavljena je za glavnu sestru odeljenja. Radila je na Višoj medicinskoj školi kao nastavnik praktične nastave od 1993 -1995. Bila je predsednik Sekcije medicinskih sestara u neurologiji od 1996 -1997.
„Edukacija sestara za dokumentovanje sestrinskog rada ”,The European Conference of ACENDIO , april 2005. Bled-Slovenia.
„The role of Braden scale risk assessment in pressure ulcer prevention – our experience”, The World Federation of Neurosciense Nurses, Toronto, Canada maj 2009.
„Nursing management”, Training in Health Service management in Serbia, a Projekt funded by the European Union, Beograd, 2010. godina.
„Edukacija i trening sestara, bolesnika i članova porodice za neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima”,UMST „Sestrinstvo” KCS, Beograd , 2010. godina.
Kvalitet u sestrinskoj praksi, dokumentovanje sestrinskog rada i istraživanje u sestrinstvu.
Pohvalnica za uspešno organizovanu edukativnu radionicu na II Kongresu UMSTA Republike Makedonije,Ohrid, 2005.
Zahvalnica povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara 12.maja, za doprinos razvoju i unapređenju sestrinstva, UMST KCS „Sestrinstvo”, 2009.
UMST „Sestrinstvo” KCS
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije KMSZTS
Zdravstvena nega neuroloških bolesnika i dokumentovanje sestrinskog rada putem procesa zdravstvene nege. Nega dekubitalnih rana kod neuroloških bolesnika.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.