• Srpski
  • English
Home Nauka Izveštaji sa simpozijuma III Simpozijum Moždani udar-izazovi; Challenges in Stroke III
III Simpozijum Moždani udar-izazovi; Challenges in Stroke III

U veličanstvenoj Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Beogradu 04. aprila 2011. godine održan je Treći medjunarodni simpozijum Moždani udar – Izazovi (Challenges in Stroke III). Ovaj sada već tradicionalni skup, organizovan je pod pokroviteljstvom Klinike za neurologiju KCS i Medicinskog fakulteta u Beogradu, a pod vodjstvom dve dame, Prof. Dr Nadežde Čovičković-Šternić i Prof. Dr Ljiljane Beslać-Bumbaširević. Simpozijum su otvorili Prof. Dr Nadežda Čovičković-Šternić, Akademik Vladimir S Kostić i Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Akademik Vladimir Bumbaširević. Pre početka rada Profesor Didier Leys iz Lila, Francuska, promovisan je u zvanje Visiting Professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Simpozijum je bio podeljen na tri segmenta, koji su fokusirali lečenje akutnog moždanog udara, sekundarnu prevenciju posle moždanog udara i problem bolesti malih krvnih sudova mozga, sa sledećim temama:

1. Poremećaji pokreta kao posledica moždanog udara, Akademik Vladimir S. Kostić, Klinika za neurologiju Beograd
2. Primena i ishod trombolitičke terapije 3-4,5 sati posle akutnog moždanog udara-SITS-ISTR, Profesor Nils Wahlgren, Centar za Kliničke neuronauke, Karolinska Institut, Stokholm, Švedska
3. Tromboliza u lečenju ishemijskog moždanog udara usled spontane arterijske disekcije, Docent Dejana Jovanović, Klinika za neurologiju, Beograd
4. Novi oralni antikoagulantni lekovi u sekundarnoj prevenciji moždanog udara usled atrijalne fibrilacije, Profesor Hans-Christoph Diener, Univerzitetska bolnica Esen, Nemačka
5. Klinički značaj atrijalne fibrilacije, Profesor David Russell, Rikshospitalet u Oslu, Univerzitet u Oslu, Norveška
6. Beogradska Jedinica za moždani udar – Centar za sekundarnu prevenciju, Profesor Ljiljana Beslać-Bumbaširević, Medicinski fakultet u Beogradu, Klinika za neurologiju, Beograd
7. CADASIL kao model bolesti malih krvnih sudova mozga, Profesor Hughes Chabriat, Neurologija, Lariboisière-Fernand-Widal bolnica, Pariz, Francuska.
8. Klinički neme lezije u demenciji, Profesor Didier Leys, Odeljenje neurologije, Roger Salengro bolnica, Univerzitet Lil, Francuska
9. Cerebralna mikrokrvarenja, Profesor Nadežda Čovičković-Šternić, Klinika za neurologiju, Beograd
10. Vazomotorna reaktivnost u bolesti malih krvnih sudova mozga, naučni saradnik Dr Aleksandra Pavlović, Klinika za neurologiju, Beograd

Posle predavanja se odvijala dinamična i veoma plodna diskusija. Auditorijum je činilo oko 120 neurologa, specijalizanata iz neurologije, ali i internista, radiologa i lekara drugih specijalnosti. Simpozijum je akreditovan u okviru KME programa pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Ovaj skup je bio izuzetna prilika da se čuju predavanja vodećih stručnjaka iz oblasti cerebrovaskularne patologije koji su bili naši gosti. Profesor Didier Leys je jedan od najcitiranijih autora iz oblasti moždanog udara, koji se posebno bavi vaskularnom demencijom, moždanim udarom kod mladih, cerebralnim mikrokrvarenjima, arterijskom disekcijom, koji je aktuelno predsednik Evropskog društva za moždani udar (European Stroke Organization, ESO). Profesor Hans-Cristoph Diener je ko-predsedavajući Komiteta za vodiče ESO, posebno angažovan u istraživanju novih terapijskih mogućnosti u sekundarnoj prevenciji moždanog udara. Profesor Nils Gunnar Wahlgren se u istraživačkom smislu najviše posvetio primeni trombolize u akutnom moždanom udaru, istraživanju neuroprotektivne terapije i epidemiološkim studijama; on rukovodi SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke) registrom, medjunarodnim registrom tromboliziranih bolesnika sa moždanim udarom. Profesor David Russel je od 2009. Visiting Professor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a posebno je fokusiran na teme cerebralnih komplikacija operacija i intervencija na srcu, detekciji mikroembolusnih signala ultrazvučnom metodom, analizi nestabilnih karotidnih plakova, kao i atrijalnoj fibrilaciji kao uzroku moždanog udara. Profesor Hughes Chabriat je jedan od vodećih istaživača u oblasti bolesti malih krvnih sudova mozga, posebno naslednih mikroangiopatija.

Izlaganja naših predavača su bila posebno zapažena, i potvrdila su izuzetno visok nivo naših stručnjaka iz ove oblasti.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.