Home Pacijenti Saveti neuroloških sestara Primena trombolitičke terapije kod akutnog moždanog udara
Primena trombolitičke terapije kod akutnog moždanog udara

1. Šta je trombolitička terapija?

Trombolitička terapija  je rekanalizacija krvnog suda = ponovno uspostavljanje protoka krvi i smanjenje stepena oštećenja mozga.

2. Ko se leči trombolitičkom terapijom?

Pacijenti sa akutnim ishemijskim moždanim udarom.

3. Gde se leče pacijenti kod kojih se primenjuje trombolitička terapija?

U Jedinicama za moždani udar ili u centrima koji mogu da obezbede lečenje ovakvim pacijentima.

4. Kada terapija ima najveći efekat?

Najveći efekat ima ako se primeni u prva 3h – 4,5h od nastanka simptoma.

5. Da li je edukacija šire populacije građana potrebna?

Jeste. Ukoliko porodica ili sam pacijent posumnjaju da su prisutni simptomi i znaci Akutnog ishemijskog udara potrebno je da se ODMAH obrate Službi hitne medicinske pomoći, ili nadležnoj medicinsku ustanovi gde se leče pacijenti od Akutnih moždanih udara.

4. Koji su znaci Moždanog udara na osnovu kojih će porodica ili pacijent prepoznati da je nastao Moždani udar?

  • Da li postoji slabost ili oduzetost jedne polovine tela ili jednog ekstremiteta
  • da li može da govori
  • da li razume sagovornika
  • da li ima asimetriju lica

5. Šta je važno da porodica, pacijent ili pratilac zna kada dovede pacijenta kod lekara?

  • tačno vreme početka simptoma bolesti (kada je pacijent poslednji put viđen zdrav)
  • da li je pacijent imao izmenjeno stanje svesti
  • da li ima glavobolju, mučninu ili nagon na povraćanje
  • da li je bilo krvarenja u poslednja tri meseca
  • koju terapiju je pacijent uzimao
  • podatke o prethodnim bolestima, operacijama ili traumama

Moždani udar se u prva 3h – 4,5h može IZLEČITI !!!!

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.