Home Patients Patient stories Dražen Bogićević
Dražen Bogićević

Draženu Bogićeviću je, posle nekoliko meseci traganja za pravom dijagnozom, 2004. godine na Klinici za neurologiju KCS ustanovljena Vilsonova bolest, retki poremećaj metabolizma bakra koji se ispoljava, između ostalog, neurološkim smetnjama. Posle tri nedelje ispitivanja na Klinici za neurologiju, Draženu je saopšteno da je lečenje bolesti doživotno. Šest meseci kasnije najveći broj njegovim simptoma se povukao.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.