Home Patients Common neurological diseases: questions, answers and tips
Common neurological diseases: questions, answers and tips

Lumbalna punkcija

Alzheimerova bolest - najčešća pitanja i odgovori

Amiotrofična lateralna skleroza - najčešća pitanja i odgovori

Život sa obolelim od Alzheimerove bolesti

Epilepsija - najčešća pitanja i odgovori

Esencijalni tremor - najšešća pitanja i odgovori

Glavobolja usled prekomerne upotrebe lekova - najčešća pitanja i odgovori

Lični i emocionalni stres u negovanju - najčešća pitanja i odgovori

Menstrualna migrena - najčešća pitanja i odgovori

Miastenija gravis - najčešća pitanja i odgovori

Migrena - najčešća pitanja i odgovori

Miopatije - najčešća pitanja i odgovori

Moždani udar - definicija epidemiologija i faktori rizika - najčešća pitanja i odgovori

Moždani udar - Jedinica za moždani udar - najčešća pitanja i odgovori

Moždani udar kod mladih - najčešća pitanja i odgovori

Moždani udar lečenje - najčešća pitanja i odgovori

Moždani udar simptomi - najčešća pitanja i odgovori

Moždani udar tromboliza - najčešća pitanja i odgovori

Multipla skleroza - najčešća pitanja i odgovori

Parkinsonizam - najčešća pitanja i odgovori

Parkinsonova bolest - najčešća pitanja i odgovori

Polineuropatije - najčešća pitanja i odgovori

Praktični saveti negovanja dementnih osoba

Primena botulinskog toksina u neurologiji

Restless legs syndrome - najčešća pitanja i odgovori

Simptomatske glavobolje - najčešća pitanja i odgovori

Sistemske bolesti vezivnog tkiva

Tenziona glavobolja - najčešća pitanja i odgovori

Tikovi - najčešća pitanja i odgovori

Tranzitorni ishemijski atak (TIA)

Wilsonova bolest - najčešća pitanja i odgovori

 

Who is online

We have 70 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.