Home Patients Patient rights
Patient rights

Brošura "Imate pravo"

Brošura "Postupak po prigovoru pacijenata"

"Prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i penzisko invalidskog osiguranja osoba koje žive sa hroničnom neurološkom bolešću"

 

 

 

 

 

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

KORISNICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Počev od 16.09.2002.godine u Kliničkom centru Srbije organizovana je Kancelarija za zaštitu prava pacijenata.

Kancelarija je organizovana u objektu Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, Pasterova broj 2., i otvorena za korisnike svakog radnog dana od 08-15 časova ( sem subote i nedelje).

Kancelarijom rukovodi diplomirani pravnik Dimitrije Brašić sa saradnicima.
Kontakt telefoni su 2641-958.

Uprava Kliničkog centra Srbije

 

 

 

Who is online

We have 53 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.