Home Pacijenti Priprema pacijenata za pregled Kabinet za evocirane potencijale
Kabinet za evocirane potencijale

Šta su evocirani potencijali ?

Evocirani potencijali predstavljaju neinvazivnu (bezbolnu) funkcionalnu elektrofizilošku metodu kojom se ispituje integritet pojedinih nervnih struktura, upotrebom određenih spoljnih stimulusa.

Registruju se pomoću elektroda postavljenih na poglavini ili na drugim delovima tela.

Prema vrsti stimulusa razlikujemo tri modaliteta evociranih potencijala, a to su :

 • VEP (vizuelni evocirani potencijali) predstavlja električni odgovor vizuelnih struktura (nervusa optikusa) na karakterističan stimulus – šah polje. Mrežnjača se stimuliše treptavom svetlošću ili svetlo- tamnim poljima kao na šahovskoj tabli, koja naizmenično menjaju svetlost.
 • AEP (auditivni evocirani potencijali) predstavljaju električnu aktivnost struktura CNS nastalih kao rezultat primenjene zvučne stimulacije akustičnih puteva (nervus acustikus). Stimulacija se obavlja preko slušalica.
 • SSEP ( somatosenzorni evocirani potencijali) je električna aktivnost koja je izazvana stimulacijom somatosenzornog sistema. Stimulsacija se vrši kratkotrajnim impulsima električne struje od 2-5 secundi.Elektrode se postavljaju na površinu kože u neposrednoj blizini perifernog nerva čije se centralne veze žele ispitati.

Kakva je priprema pacijenata za pregled?

Za obavljanje pregleda neophodno je posedovati odgovarajuću dokumentaciju:

 • uput lekara opšte prakse (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije)
 • nalaz neurologa koji je indikovao pretragu
 • u slučaju oštećenja vida, poneti nalaz oftalmologa i korekciju (naočare, sočiva).
 • u slučaju oštećenja  sluha poneti  nalaze tonskog audiograma

Potrebno je naglasiti da pacijent dolazi sa:

 • čistom kosom bez hemijskih sredstava za oblikovanje
 • predhodno uzetom propisanom terapijom  i doručkom.

Pregledi se mogu zakazati  lično ili na broj telefona 011-306-42-00 / lokal 42-07.

Osoblje kabineta čine:

 • asist.dr sci.med. Aleksandra Kačar
 • asist.dr sci.med Nataša Dragašević
 • vms. Emina Herceg
 • vms. Slađana Basara
 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.