EMG kabinet

Šta je Elektromioneurografija EMNG?

Elektromioneurografija EMNG je neurofiziološka metoda za ispitivanje bolesti perifernog nervnog sistema.

Pregled se sastoji iz dva dela:

 • Elektroneurografije ENG i
 • Elektromiografije EMG.

ENG predstavlja ispitivanje motornih i senzitivnih brzina provođenja, dok EMG ispitujemo električnu aktivnost mišica u fazi relaksacije i voljne mišicne kontrakcije.

EMNG se radi zbog dijagnostike sledećih bolesti:

 • Polineuropatija , kompresivnih neuropatija , radikulupatija,miopatija, bolesti neuromišićne spojnice, bolesti motoneurona.

Kakva je priprema potrebna za pregled EMG I ENG?

Pregled spada u relativno bolne metode, stoga je neophodno  da pacijenti uzmu propisanu terapiju i obrok, kao i da su higijenski pripremljeni. Za ENG pregled koriste se disk electrode , dok se za EMG koriste igle za jednokratnu upotrebu.
Neophodno je da pacijent sa sobom ponese :

 • Izveštaj neurologa koji je indikovao snimanje,
 • Overen uput
 • i zdravstvenu knjizicu.

Za dodatne informacije kontaktirati osoblje EMG kabineta na telefon 306-42-00 lok. 42-25, koje čine:

 • Ass. dr. sci. med Aleksandra Kačar
 • Mr.sci.med Ana Nikolić
 • Dr Ivan Marjanović
 • Vms Danica Maksimović
 • Vms Gordana Aleksandrović
 • med. sestra Dragana Turčinov

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.