• Srpski
 • English
Home O klinici Organizacija Organizacione jedinice pri klinici Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku
Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku, osnovan 2003. godine je deo II kliničkog odeljenja Klinike za neurologiju Kliničkog Centra Srbije.

Rad Kabineta se odvija na tri lokacije: na Klinici za neurologiju KCS, u Poliklinici KCS i na odeljenju Urgentne neurologije u Urgentnom centru KCS.

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku opremljen je savremenim ultrazvučnim aparatima za ispitivanje krvnih sudova vrata, moždanih arterija, moždanog tkiva, srca, perifernih nerava i mišića, optičkih nerava i retrobulbarnih krvnih sudova, temporalnih arterija. U ultrazvučnom kabinetu rade neurolozi, kardiolog, klinički lekari i više medicinske sestre edukovani za metodologiju ultrazvučne dijagnostike. Šef Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku je asistent dr Milija Mijajlović, neurolog.

U Kabinetu za ehosonografsku dijagnostiku obavljaju se sledeći pregledi:

 • I - Neurosonološki:
  • Pregled magistralnih arterija vrata na prisustvo aterosklerotskih plakova ili drugih promena zida krvnog suda, stepen sužavanja arterija, obim protoka kroz arterije
  • Pregled vena vrata
  • Pregled moždanih arterija transkranijalnim Doppler (TCD) i transkranijalnim kolor kodiranim Dopplerom (TCCD)
  • Ultrazvučni pregled moždanog parenhima kod neurodegenerativnih oboljenja mozga
 • II - Kardiološki- ehokardiografija.
 • III- Specijalni ultrazvučni pregledi
  • Pregled optičkih živaca u neurološkim bolestima
  • Pregled perifernih živaca kod neuropatija
  • Detekcija cerebralnih mikroembolusnih signala
  • Detekcija desno-levog kardiopulmonalnog šanta
  • Utvrđivanje indeksa vazomotorne reaktivnosti moždanih arteriola
  • Određivanje indeksa čvrstine karotidnih arterija
  • Pregled temporalnih arterija kod vaskulitisa.

Bolesnici Klinike za neurologiju KCS se pregledaju tamo gde su hospitalizovani, u Kabinetu u zgradi Klinike ili na Odeljnju urgentne neurologije.

Bolesnici koji su upućeni na ambulantne preglede od strane neurologa KCS se pregledaju u Poliklici KCS (krvni sudovi vrata). Ove preglede je potrebno zakazati lično, na šalteru službe neurologije u Poliklinici KCS na II spratu. Ultrazvučni pregledi se za ambulantne pacijente obavljaju unutar 6 meseci.

Specijalni ehosonografski pregledi se obavljaju samo u bolničkim uslovima.

Sve informacije su dostupne putem telefona 011/306-4265.

Zakazivanje je lično sa izveštajem neurologa KCS i uputom.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.