Kabinet za Video-EEG telemetriju

U avgustu 2010. godine na Klinici za neurologiju ustanovljen je Centar za epilepsije i poremećaje spavanja, jedini centar ze vrste u zemlji, čiji je prvenstveni cilj savremeni pristup bolesnicima sa farmakorezistentnom epilepsijom, a u cilju pravovremene i pune kliničke obrade u sklopu prehirurške evaluacije. Naime, bolesnici sa epilepsijom koja se nedovoljno dobro leči standardnim antiepileptickim lekovima, mogući su kandidati za neurohirurško lečenje (uklanjanje epileptičnog fokusa operativnim putem). U Centru za epilepsije i poremećaje spavanja provodi se dugotrajni video-EEG monitoring (simultani višednevni kontinuirani EEG snimak sa video nadgledanjem), a svi rezultati se potom analiziraju na Epiletološkom konzilijumu koji je sačinjen od tima eksperata epileptologa, neurohirurga, neuropsihologa, specijaliste nuklearne medicine, neuroradiologa i psihijatara. Eksperti Epileptološkig konzilijuma, koji uz rezultate video-EEG monitoringa razmatraju i visokorezolutnu magnetnu rezonancu, neuropsihološki test, kao i funkcionalni neuroimidžing, sastaju se svakog utorka u prostorijama Centra.

Pored prehirurške evaluacije Centar se bavi razmatranjem sindromske dijagnoze epilepsije (tačnija klasifikacija kod pojedinih bolesnika), kao i diferencijalne dijagnoze poremećaja svesti.

Hospitalizacija bolesnika sa epilepsijom u Centru za epilepsije i poremećaje spavanja ostvaruje se preko ambulantnih pregleda kod Prof. Dr Dragoslava Sokića (sreda - Klinika za neurologiju), Doc. Dr Nikole Vojvodića ( četvrtkom - poliklinika Kliničkog centra Srbije ) i Doc. Dr Aleksandra Ristića ( sreda - poliklinika Kliničkog Centra).

 

Who is online

We have 40 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.