• Srpski
  • English
Kabinet za elektroencefalografiju

Elektroencefalografija (EEG) je metoda kojom se beleži električna aktivnost moždane kore sa poglavine uz pomoć elektroda smeštenih u posebnom rasporedu. Metoda je bezbolna i obavlja se u tihoj prostoriji, u standardnoj dužini snimanja od 20 minuta, a tokom snimanja se koriste i neke aktivacione tehnike kakve su hiperventilacija (ubrzano i duboko disanje) i/ili fotostimulacija (izlaganje treperavoj svetlosti). Ne postoji posebna priprema za izvođenje EEG-a. Dovoljno je da kosa i poglavina budu čisti i da je osoba sita. U posebnim slučajevima, uvek prema zahtevu nadležnog neurologa, potrebno je snimanje EEG-a nakon celonoćnog nespavanja. U tom slučaju, tokom snimanja EEG-a- koji je dužeg trajanja od standardnog (90 minuta), očekuje se da osoba zaspi, kako bi se zabeležila aktivnost sa moždane kore tokom uspavljivanja, spavanja i buđenja.

Kabinet za elektroencefalografiju (EEG) nalazi se u sklopu Odeljenja za epilepsije Klinike  za neurologiju i opremljen je aparatima za snimanje u standardnoj dužini (za ambulante bolesnike), kao i za kratkoktrajno i dugotrajno video-EEG nadgledanje (aparati najmodernije tehnologije koji su jedistveni u sistemu zdravstvenog osiguranja u Srbiji). Jedinica za EEG opremljena je i holter EEG aparatom za potrebe dijagnostičkog procesa kod bolesnika koji su hospitalizovani na Odeljenju za epilepsije.

Šef Kabineta za elektroencefalografiju (EEG) je Doc. Dr Nikola Vojvodić, a u kabinetu za EEG rade još Prof dr Dragoslav Sokić, Prim. Dr Slavko Janković, i Ass Dr Aleksandar Ristić, kao i EEG-tehničari Slađana Kojić, Vera Zečević, Vladimir Miličević i Ivana Mladenović. Ivana Radulović Erdei i Goran Arsenović.

Za obavljanje EEG pregleda kod ambulantnih bolesnika neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije). Pregledi se mogu zakazati  lično ili na broj telefona 011-306 -42-46, gde se mogu dobiti i sve detaljnije informacije o pripremi bolesnika sa pregled ovom metodom.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.