Neuroimmunology laboratory

Na Klinici za neurologiju KCS od 1980. godine funkcioniše Neuroimunološka laboratorija, koja, od nedavno, predstavlja integralni deo Laboratorije za molekularnu i genetsku dijagnostiku neuroloških bolesti.

U jedinici za neuroimunologiju se rutinski sprovode sledeće analize:

• pregled likvora i seruma metodom izoelektričnog fokusiranja (IEF)

Ova metoda značajno doprinosi:

  • postavljanju dijagnoze multiple skleroze
  • diferencijalnoj dijagnozi bolesti bele mase centralnog nervnog sistema
  • dijagnostici drugih imunski-posredovanih, zapaljenjskih i infektivnih oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema.

Za obavljanje analize neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), a uzorke 1ml likvora i 1 ml seruma je potrebno dostaviti u hladnom kontejneru.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 011-3064209.

Odgovorni lekari za obavljanje ove metode su Prof. Dr Jelena Drulović i Doc. dr Šarlota Mesaroš.

• detekcija antitela na akvaporin-4 (metodom ELISA i metodom indirektne imunofluorescence)

Ova metode značajno doprinose:

  • postavljanju dijagnoze oboljenja iz spektra neuromijelitisa optika
  • diferencijalnoj dijagnozi bolesti bele mase centralnog nervnog sistema
  • diferencijalnoj dijagnozi lezija optičkih nerava i lezija kičmene moždine

Analiza se rutinski obavlja u serumu, ali i u likvoru kod bolesnika sa kliničkom prezentacijom NMO kod kojih antitela na akvaporin-4 u serumu nisu detektovana.

Za obavljanje analize neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), a uzorke od 1 ml seruma/1ml likvora je potrebno dostaviti u hladnom kontejneru. Uz uput je potrebno poslati i propratnu listu koju možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 011-3064209.

Odgovorni lekar za obavljanje ove metode je Ass. dr Irena Dujmović Bašuroski.

• detekcija antineuronalnih antitela (Hu, Yo, Ri, CV2, Ma2/Ta, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, amfifizin) metodom indirektne imunofluorescence i imunoblot metodom
-u planu je standardizacija metode za detekciju antitela usmerenih prema površnim antigenima neurona (NMDA, AMPA1, AMPA2, CASPR2, LGI1, GABA B)

Ove metode značajno doprinose postavljanju dijagnoze paraneoplastičkih oboljenja centralnog nervnog sistema i imunski-posredovanih encefalitisa/encefalopatija.

Za obavljanje analize neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), a uzorke od 1 ml seruma je potrebno dostaviti u hladnom kontejneru.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 011-3064209.

Odgovorni lekar za obavljanje ove metode je Doc. dr Ivana Basta.

• detekcija anti- gangliozidnih antitela (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b)

Ova metoda značajno doprinosi postavljanju dijagnoze stečenih, imunski posredovanih neuropatija.

Za obavljanje analize neophodno je posedovati odgovarajući uput (za bolesnike iz unutrašnjosti neophodno je da uput bude overen od strane nadležne komisije), a uzorke od 1 ml seruma je potrebno dostaviti u hladnom kontejneru.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj telefona 011-3064209.

Odgovorni lekar za obavljanje ove metode je Doc. dr Ivana Basta.

 

Who is online

We have 25 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.