• Srpski
  • English
Home O klinici Organizacija Stacionar III odeljenje Kabinet za elektromioneurografiju
Kabinet za elektromioneurografiju

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostička metoda kojom se vrši ispitivanje motornog neurona, nervnih korenova, pleksusa, perifernih nerava, neuromišićne spojnice i mišića.

Pregled se obavlja stimulacijom perifernih nerava električnom strujom i registracijom akcionih potencijala mišića koji je inervisan od strane ispitivanog nerva (elektroneurografija), kao i registracijom električne aktivnosti mišića pomoću iglene elektrode koja se uvodi u mišić (elektromiografija), što ga čini bolnim i neprijatnim, ali je većina bolesnika u stanju da izdrži pregled. EMNG pregled traje 30 do 90 minuta u zavisnosti od broja testiranih nerava i mišića i svakom pacijentu se radi različit set testova u zavisnosti od uputne dijagnoze i dobijenog nalaza.

Na pregled pacijent treba da dodje čist, bez nanošenja bilo kakvih kozmetičkih preparata na kožu. Savetuje se da pacijent na pregled ne dolazi gladan i da obavezno uzme svoju redovnu terapiju. Jedino u slučaju pacijenata sa miastenijom gravis koji su na terapiji Mestinonom, ovu terapiju treba obustaviti 12h pre pregleda.

U EMNG kabinetu Klinike za neurologiju KCS obavljaju se isključivo pregledi pacijenata koji se aktuelno nalaze na bolničkom lečenju u KCS i ovaj pregled može indikovati isključivo neurolog Klinike  za neurologiju ukoliko je potreban u cilju dijagnostike aktuelnih tegoba zbog kojih se pacijent nalazi na bolničkom lečenju. Ukoliko neurolog indikuje pregled zakazivanje se obavlja na tel. 011/2685-295, a na sam pregled pacijent treba da dođe sa istorijom bolesti, interkliničkim uputom i neurološkim nalazom.

EMNG pregled obavljaju dr Ana Nikolić, Ass. dr Aleksandra Kačar i dr Ivan Marjanović, uz asistenciju VSM D. Turčinov (glavna sestra kabineta) i VMS S. Basara.

Šef kabineta za elektromioneurografiju je Ass. dr Aleksandra Kačar.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.