• Srpski
  • English
Home O klinici Organizacija Stacionar II odeljenje Specijalistička ambulanta za dijagnostiku i lečenje glavobolјa
Centar za rezistentne glavobolje

Specijalistička ambulanta za glavobolje je deo II kliničkog odeljenja Klinike za neurologiju KCS i namenjena je lečenju hroničnih i terapijski rezistentnih glavobolja, Bolesnici se upućuju u ovu Ambulantu po uputu neurologa, a posle sprovođenja dijagnostičkih procedura i terapijskih strategija koje nisu dovele do zadovoljavajuće kontrole glavobolja. U Ambulanti se obavljaju i konsultativni pregledi bolesnika sa glavoboljom koji su upućeni od strane lekara drugih specijalnosti KCS.

Ambulanta za glavobolje se nalazi u zgradi Poliklinike KCS na II spratu. Pregledi zakazanih bolesnika se obavljaju ponedeljkom, utorkom i petkom od 10.30 – 15h.

Da bi prvi pregled bolesnika sa glavoboljom bio dijagnostički i terapijski efikasniji, potrebno je da se za pregled pripreme:

  1. Laboratorijske analize (KKS, SE, fibrinogen, glikoza., ureja, kreatinin, bilirubini, transaminaze, alkalna fosfataza),
  2. Oftalmološki pregled (VOU, FOU, TOU),
  3. Izmerena arterijska tenzija tokom glavobolje i bez glavobolja
  4. Izveštaj neurologa ili lekara specijaliste o preduzetim dijagnostičkim procedurama i prethodnim terapijskim pokušajima
  5. Dnevnik glavobolja (papirnata ili elektronska forma http://www.my-migraine-diary.com/diagnose) sa podacima o glavoboljama u prethodna dva meseca.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.