Department V: Resaerch activities

Na odeljenju  za multiplu sklerozu i druge autoimmune bolesti centralnog nervnog sistema se kontinuirano, pored zdravstvene i nastavne delatnosti, odvija i naučno-istraživački rad.

Istraživanja se sprovode dominantno u oblasti neuroepidemiologije, neuroimunologije i neuroradiologije multiple skleroze. U istraživačkoj delatnosti odeljenje ostvaruje saradnju, ne samo sa drugim istraživačkim institucijama u zemlji, već  i u inostranstvu (Norveška, Italija, Nemačka, Austrija...).

Rezultati dosadašnjih israživanja su prezentovani na velikom broju stručnih skupova u zemlji i inostranstvu i publikovani u velikom broju domaćih i stranih stručnih i naučnih časopisa.

 

Who is online

We have 27 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.