• Srpski
  • English
II odeljenje: Cerebrovaskularne bolesti i glavobolje

Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje (II kliničko odeljenje) bavi se hroničnim cerebrovaskularnim bolestima, posebno kod mladih osoba kao i ispitivanjem retkih uzroka moždanog udara (koagulopatije, neaterosklerotske vaskulopatije, embolijski moždani udar, vaskulitisi). Pored toga naše odeljenje se bavi i problemima karotidne bolesti (asimptomatske i simptomatske), ali i vaskularnim kognitivnim poremećajima, posebno vaskularnom demencijom.

Deo II kliičkog odeljenja je i Specijalistička ambulanta za glavobolja gde se posebno ispituju i leče pacijenti sa hroničnim i terapijski rezistentnim glavoboljama. Pored najčešćih primarnih glavobolja, kao što su migrena i glavobolja tenzionog tipa, ispituju se i leče bolesnici sa retkim glavoboljama, kao što su trigemino-autonomne glavobolje, kranijalne neuralgije, glavobolje usled poremećaja pritiska likvora, a posebno glavobolja udružena sa prekomernom upotrebom medikamenata.

Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku je deo II kliničkog odeljenja gde se sprovodi standardna ultrazvučna dijagnostika cerebralnih krvnih sudova (ekstrakranijalni i transkranijalni kolor kodirani dopler), ali i specifični testovi (detekcija cerebralnih mikroembolusa, test za detekciju desno-levog šanta, pregled moždanog parenhima, dijagnostika vaskulitisa, temporalnog arteritisa, funkcionalni TCD).

U okviru našeg odeljenja ispituju se i rehabilituju jezički i govorni poremećaji vaskularne etiologije u okviru neurolingvističke laboratorije.

Lekari koji rade na Odeljenju za cerebrovaskularna oboljenja:

  • Doc dr Jasna Zidverc-Trajković, načelnik odeljenja
  • Ass. Dr Aleksandra Pavlović
  • Ass. Dr Aleksandra Radojičić
  • Ass. dr Milija Mijajlović
  • Dr Nikola Veselinović
  • Dr Tamara Švabić-Međedović
  • Dr sci. Gordana Tomić, defektolog
 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.