• Srpski
  • English
Home Specijalizanti Osnovne informacije
Osnovne informacije

Po dolasku na Kliniku za neurologiju neophodno je da se lekar na specijalizaciji javi sekretarici Klinike za neurologiju (kabinet se nalazi na prvom spratu) koja će zatim obavestiti šefa specijalizanata (ili zamenika, ako je prvi odsutan).

Šef specijalizanata ima obavezu da upozna specijalizanta sa pravilima rada naše kuće i da istog rasporedi na jedno od odeljenja Klinike za neurologiju, čime se započinje kruženje specijalizanta u okviru specijalizacije. U isto vreme potrebno je da se specijalizant javi nadležnoj službi Medicinskog fakulteta u Beogradu, da bi obezbedio odgovarajući uput za kruženje. Šef specijalizanata nadalje, redom, raspoređuje specijalizanta na sva odeljenja Klinike za neurologiju na kojima se, prema programu specijalizacije, obavlja kruženje, o čemu se vodi pismena dokumentacija.

Na Klinici za neurologiju postoje sledeća odeljenja na kojima se obavlja kruženje specijalizanata:
Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje
Načelnik Doc. Dr Jasna Zidverc Trajković

 

 

 

Odeljenje za neuromišićne bolesti i oboljenja kičmene moždine
Načelnik prof dr Dragana Lavrnić

 

 

 

 

Odeljenje za bolesti nevoljnih pokreta
Načelnik Akademik prof dr Vladimir Kostić

 

 

 

 

 

 

Odeljenje za multiplu sklerozu i druge autoimune bolesti centralnog nervnog sistema
Načelnik prof dr Jelena Drulović

 

 


Odeljenje za epilepsije
Načelnik prof dr Dragoslav Sokić


Odeljenje urgentne neurologije
Načelnik Prof dr Dejana Jovanović

 

 

 

 

Određeni vremenski period, predviđen programom specijalizacije, specijalizanti provode na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu (Dr Subotića 6a).Na Klinici za neurologiju koristi se kompjuterski sistem za vođenje istorija bolesti pacijenta na stacionaru, u dnevnoj bolnici i pri ambulantnim pregledima (InfoMedis). Lekar na specijalizaciji se na početku specijalizacije obučava da koristi ovaj sistem i postaje aktivan korisnik istog za vreme boravka na našoj Klinici.

Radno vreme specijalizanata na Klinici za neurologiju počinje u 08.00h i završava se u 15.00. lekari na specijalizaciji iz neurologije, u cilju edukacije, uz superviziju nadležnog specijaliste Klinike za Neurologiju, u obliku prekovremenog rada, učestvuju u dežurstvima na Klinici za neurologiju, na svim punktovima za dežurstva.

Lekar na specijalizaciji ima pravo da odsustvuje sa Klinike za neurologiju i bude oslobođen od dežurstava u toku trajanja specijalističkog staža u svim situacijama kada zakon o radu to dozvoljava.

U toku svog boravka na Klinici za neurologiju, lekari na specijalizaciji aktivno učestviju u radu sa pacijentima na stacionaru i u dnevnoj bolnici, uz superviziju specijaliste Klinike Za Neurologiju.

Tokom boravka na Klinici za neurologiju lekari na specijalizaciji imaju priliku da učestvuju u edukativnim aktivnostima koje se odvijaju na našoj Klinici. Pored mogućnosti da prisustvuju predavanjima koja se održavaju u okviru kontinuirane medicinske edukacije, izlaganjima gostujućih predavača Klinike za neurologiju ili Medicinskog fakulteta, zatim uzimanja učešća na domaćim i stranim kongresima i skupovima, specijalizanti uzimaju aktivno učešće u edukativnim aktivnostima pripremajući prezentacije za Odeljenske seminare, Kliničke seminare četvrtkom, Konzilijum Klinike za neurologiju petkom i Journal Club. Specijalizant, takođe, ima mogućnost da predlaže nove ideje vezane za naučno-istarživački rad i uz mentorstvo specijaliste Klinike za neurologiju, koji je i nastavnik na Medicinskom fakultetu te svoje ideje i realizuje.

U cilju povećanja efikasnosti boravka kolega na našoj Klinici donet je Vodič koji sadrži u sebi obaveze i prava Lekara na specijalizaciji na Klinici za neurologiju. Ovde možete preuzeti PDF verziju vodiča za specijalizante koji je napravljen od strane uprave Klinike za Neurologiju 2011. godine.

Sa svim pitanjima i nejasnoćama koje imate, a koje su vezane za Vaš specijalistički staž, treba da se obratite šefu specijalizanata, koji će uz pomoć službi koje se bave tim pitanjima na našoj Klinici pokušati da Vam da odgovarajući odgovor.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.