• Srpski
  • English
Home Specijalizanti
Specijalizanti

Od momenta osnivanja 1923. godine do danas na Klinici za Neurologiju, školuju se  generacije budućih neurologa, dečijih neurologa, psihijatara, internista iz Srbije i regiona.

Boravak mladih lekara, budućih specijalista, na Klinici za Neurologiju, omogućava edukaciju kroz mentorstvo najistaknutijih srpskih neurologa, neposredno upoznavanje sa širokim spektrom neuroloških oboljenja, i uvid u najsavremenije dijagnostičke i terapijske standarde u neurologiji, ali i mogućnost učestvovanja u bogatom edukativnom programu Klinike za Neurologiju.

Sledeći redovi imaju za cilj da budućim kolegama pruže osnovne informacije vezane za njihov boravak na Klinici za Neurologiju u okviru redovnog specijalističkog staža i olakšaju razmenu podataka i informacija među kolegama.

Tim koji se bavi pitanjima vezanim za specijalizante i specijalistički staž na Klinici za Neurologiju sastavljen je od nadležnog specijaliste, šefa specijalizanata i zamenika šefa specijalizanata. Šef specijalizanata ("Glavni specijalizant") i zamenik biraju se na redovnim sastancima specijalizanata na Klinici za Neurologiju sa mandatom od godinu dana.

Glavni specijaliazanti su do sada bili:
Dr Milica Ječmenica Lukić
Dr Aleksandra Tomić
Dr Stojan Perić
Dr Višnja Pađen
Dr Nikola Veselinović (sadašnji "Glavni" specijalizant)

Specijalista nadležan za komunikaciju sa specijalizantima je Prof. dr Marina Svetel, zamenik direktora Klinike za neurologiju.

GENERACIJE SPECIJALIZANATA IZMEĐU 2013. I 2016. GODINE

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.