• Srpski
  • English
Home Specijalizanti
Specijalizanti

Od osnivanja 1923. godine do danas na Klinici za Neurologiju se školuju generacije budućih neurologa, dečjih neurologa, psihijatara, internista iz Srbije i regiona.

Boravak mladih lekara, budućih specijalista, na Klinici za neurologiju, omogućava edukaciju kroz mentorstvo najistaknutijih srpskih neurologa, neposredno upoznavanje sa širokim spektrom neuroloških oboljenja, i uvid u najsavremenije dijagnostičke i terapijske standarde u neurologiji, ali i mogućnost učestvovanja u bogatom edukativnom programu Klinike za neurologiju.

Sledeći redovi imaju za cilj da budućim kolegama pruže osnovne informacije vezane za njihov boravak na Klinici za neurologiju u okviru redovnog specijalističkog staža i olakšaju razmenu podataka i informacija među kolegama.

Tim koji se bavi pitanjima vezanim za specijalizante i specijalistički staž na Klinici za Neurologiju sastavljen je od nadležnog specijaliste, šefa specijalizanata i zamenika šefa specijalizanata. Šef specijalizanata ("Glavni specijalizant") i zamenik biraju se na redovnim sastancima specijalizanata na Klinici za Neurologiju sa mandatom od godinu dana.

 

Glavni specijaliazanti su do sada bili:
Dr Predrag Stanarčević

Dr Milica Ječmenica Lukić
Dr Vladana Marković
Dr Stojan Perić
Dr Višnja Pađen
Dr Nikola Veselinović

Dr Iva Stanković (sadašnji šef specijalizanta)

Sadašnji zamenici šefa specijalizanata: Dr Maja Stefanović-Budimkić, Dr Đorđe Totošković

 

Specijalista nadležan za komunikaciju sa specijalizantima je Prof. dr Marina Svetel, zamenik direktora Klinike za neurologiju.

 

GENERACIJE SPECIJALIZANATA IZMEĐU 2013. I 2016. GODINE

Sastanak specijalizanata 18.01.2017.