• Srpski
  • English
Home Specijalizanti
Specijalizanti

Od osnivanja 1923. godine do danas na Klinici za Neurologiju se školuju generacije budućih neurologa, dečjih neurologa, psihijatara, internista iz Srbije i regiona.

Boravak mladih lekara, budućih specijalista, na Klinici za neurologiju, omogućava edukaciju kroz mentorstvo najistaknutijih srpskih neurologa, neposredno upoznavanje sa širokim spektrom neuroloških oboljenja, i uvid u najsavremenije dijagnostičke i terapijske standarde u neurologiji, ali i mogućnost učestvovanja u bogatom edukativnom programu Klinike za neurologiju.

Sledeći redovi imaju za cilj da budućim kolegama pruže osnovne informacije vezane za njihov boravak na Klinici za neurologiju u okviru redovnog specijalističkog staža i olakšaju razmenu podataka i informacija među kolegama.

Tim koji se bavi pitanjima vezanim za specijalizante i specijalistički staž na Klinici za Neurologiju sastavljen je od nadležnog specijaliste, šefa specijalizanata i zamenika šefa specijalizanata. Šef specijalizanata ("Glavni specijalizant") i zamenik biraju se na redovnim sastancima specijalizanata na Klinici za Neurologiju sa mandatom od godinu dana.

 

Glavni specijaliazanti su do sada bili:

 

Dr Milija Mijajlović

Dr Ivan Marjanović

Dr Predrag Stanarčević

Dr Milica Ječmenica Lukić
Dr Vladana Marković
Dr Stojan Perić
Dr Višnja Pađen
Dr Nikola Veselinović

Dr Iva Stanković (sadašnji šef specijalizanta)

Sadašnji zamenici šefa specijalizanata: Dr Maja Stefanović-Budimkić, Dr Đorđe Totošković

 

Specijalista nadležan za komunikaciju sa specijalizantima je Prof. dr Marina Svetel, zamenik direktora Klinike za neurologiju.

 

GENERACIJE SPECIJALIZANATA IZMEĐU 2013. I 2016. GODINE

Sastanak specijalizanata 18.01.2017.