Home About clinic Staff Emeritus Prof. dr Ljiljana Beslać Bumbaširević
Prof. dr Ljiljana Beslać Bumbaširević

Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević

 

 

 

 

 

Prof. dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević rođena je 18. juna 1952. godine u Sarajevu, BiH. Osnovnu školu je završila u Sarajevu, a potom svoje školovanje nastavlja u Beogradu gde je završila V beogradsku gimnaziju. Godine 1971. je upisala Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, a diplomirala je 1976. godine.

Na Institutu za neurologiju KCS je radila od 1978. godine, a od 1981. kao specijalista neuropsihijatrije. Doktorirala je 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (teza: Uporedna studija citoloških karakteristika likvora i neuroloških manifestacija u odraslih bolesnika sa akutnim leukemijama, mentori: Prof. dr Milisav Nikolić i Prof. dr Milosav Ristić). Na poslu šefa Jedinice intenzivnog neurološkog lečenja Odeljenja urgentne neurologije radila je od 1993. godine, a od 2001. godine obavljala je funkciju načelnika istog odeljenja. Od 2017. godine je u penziji.

Usavršavanja i boravci u inostranstvu: 1985. Laboratorija za citologiju cerebrospinalne tečnosti, Neurološka klinika, Rostok, Nemačka (1 mesec); 1988. Laboratorija za neuroonkologiju, Odeljenje za neurologiju, Medicinski koledž, Univerzitet Ilinois, Čikago, SAD (3 meseca).

Autor je 380 radova od kojih 95 štampano u celini (37 u časopisima JCR liste). Autor i koautor u 2 udžbenika i 3 monografije, 9 poglavlja u udžbenicima i 13 u monografijama. Održala je preko 60 predavanja po pozivu na međunarodnim i nacionalnim kongresima i simpozijumima. Bila je saradnik i rukovodilac brojnih naučnih projekata: 1996-2000. - saradnik na projektu MNTR 13T21 Mehanizmi prilagođavanja, oštećenja i oporavka ćelija; 2002-2005. - rukovodilac projekta MNTR 101422 Značaj definisanja faktora rizika kod mladih bolesnika sa cerebrovaskularnom bolešću. Mentorisala je izradu 3 doktorske disertacije, 7 radova specijalističkih akademskih studija, 1 magistarskog rada, 6 diplomskih radova i 10 studentskih radova. Organizovala je brojne domaće i internacionalne stručne i naučne skupove.

Dobitnik je nagrade "Sunčani sat" 2010. godine u kategoriji najbolji pojedinac zbog zasluga za osnivanje Jedinice za moždani udar i napredak u lečenju bolesnika sa moždanim udarom u Kliničkom centru Srbije.

Njen uži naučni interes su cerebrovaskularne bolesti i neurološka kritične bolesti.

Član je brojnih strukovnih i naučnih udruženja: SLD, Društvo neurologa Srbije, Društvo za neuronauke, Evropsko društvo za mikroskopiju, Evropska federacija neurologa, Svetska federacija neurologa.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.