• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Emeritus Dr Nebojša Stojsavljević
Dr Nebojša Stojsavljević

Dr Nebojša Stojsavljević, načelnik dnevne bolnice u penziji

 

 

 

 

Dnevna bolnica, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
Pozicija: Načelnik dnevne bolnice.Lekar specijalista neurologije
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, 11000 Beograd, Srbija
Telefon 0113064213
Zakazivanje pregleda: 01130642
Dr Nebojša Stojsavljević rođen 7. 5. 1951. godine u Velikoj Popini, Gračac, Hrvatska. Zaposlen je na poziciji lekara specijaliste i načelnika Dnevne bolnice Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Na Klinici za neurologiju radi od 1987. godine. Od 1992. godine izabran i predaje neurologiju na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu. Specijalistički staž iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu obavio je od 1983. do 1986. godine kada je položio specijalistički ispit. Od 1987.god. radi kao neurolog na odeljenju za multiplu sklerozu i druge demijelinizacione i imunološki posredovane bolesti. 1986. – 1987. godine radi kao neurolog na neurološkom odeljenju Medicinskog centra Knin. Od 1979. – 1983. godine radi kao lekar na neuropsihijatrijskom odeljenju Medicinskog centra Knin. Od 1977. – 1979. obavlja pripravnički staž u Medicinskom centru Knin. Studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. završio je 1977 godine. Osnovno školovanje i Gimnaziju završio je 1969. godine u Gračacu.
Po bazi podataka sa Science citation index – a za period od 1991. do janauara 2007. godine 22 rada 172 citata
Ukupno je objavio 168 naučnih, stručnih radova i saopštenja iz oblasti neurologije.
vić je autor i koautor u preko 100 naučnih radova od kojih je 18 indeksirano u CC, SCI i Medline bazama.
1986.godine položio specijalistički ispit iz neurologije na Medicinskom faklutetu Univerziteta u Beogradu, 
1977. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Specijalista neurologije
Bolesti demijelinizacije, sistemske imunski posredovane bolesti, sarkoidoza, vitaminske deficijencije.
Lekarska komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo – neurološka sekcija
European Neurological Society
World Federation of Neurology
Neurološke bolesti
Multipla sleroza
Sarkoidoza
Vitaminske deficijencije

Ruski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.