• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Emeritus Prof dr Nadežda Čovičković-Šternić
Prof dr Nadežda Čovičković-Šternić

Prof. dr Nadežda Čovičković Šternić, dr sci.med., načelnik II odeljenja u penziji

 

Nadežda Čovičković - Šternić je rođena u Beogradu gde je krajem 1974.godine završila Medicinski fakultet sa prosečnom ocenom 9,07.

Od 1976.godine zaposlena u tadašnjoj Neuropsihijatrijskoj klinici (danas Institut za Neurologiju Kliničkog Centra Srbije), gde i sada radi. Specijalista je od 1981.godine Doktorsku disertaciju pod naslovom "Zastupljenost haptoglobinskih tipova u bolesnika sa primarnim intrakranijalnim tumorom" odbranila 1983. godine.

U dva maha je bila na usavršavanju u jednom od dva najpoznatija evropska centra za istraživanje i lečenje ekstrapiramidnih bolesti, u bolnici Salpetrier u Parizu, kod Prof. Y. Agida. U zvanje asistenta na katedri Neuropsihijatrije izabrana je 1985. godine, a u zvanje redovnog profesora izabrana 2006. godine.

Do jeseni 1996. godine radila je na odeljenju za poremećaje pokreta, a onda je imenovana za načelnika odeljenja za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje koju finkciju i danas obavalja. Trenutno je šef katedre za poslediplomsku nastavu iz neurologije.

Do sada je organizovala više seminara u okviru Kontinuirane medicinske edukacije. Osnivač je i predsednik Nacionalnog udruženja za neuroangiologiju i Nacionalne škole za neuroangiologiju.

Bavi se posebno cerebrovaskularnom patologijom (retki uzroci moždanog udara, posebno kod mlađih, vaskularna demencija, bolesti malih krvnih sudova – iz koje oblasti vodi već drugi projekat pri Ministarstvu za nauku Srbije), kao i glavoboljama. Nedavno je završila užu specijalizaciju iz Kliničke farmakologije sa farmakoterapijom.

Autor je i koautor  u preko 360  stručno-naučnih radova, broj radova indeksiranih u CC ili Sci  32, citirana 320.

Aktivno vlada engleskim i francuskim jezikom.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.