• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Emeritus Dr Stana B. Žugić
Dr Stana B. Žugić

Dr Stana B. Žugić, neuropsihijatar u penziji

 

 

 

Poliklinika KCS Neurološka ambulanta
Pozicija: Lekar specijalista neuropsihijatrije
Adresa: Klinika za neurologiju,Poliklinički odsek, Dr Subotića 6,
11000 Beograd, Srbija
Zakazivanje pregleda: telefon poliklinike 0113663409
Stana Žugić rođena je 1950. godine u Beogradu. 
Zavrsila je Petu beogradsku gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1975. godine sa prosečnom ocenom 8.60. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položila je 1983. godine.
Na Institutu za neurologiju KCS zaposlena je od 1979. godine. Radila je na Odeljenju za kognitivne i bihejvioralne poremećaje u periodu od 1979. do 2010.godine. Od 2010.godine. radi u Neurološkoj ambulanti, poliklinički odsek Klinike za neurologiju.
Specijalizacija – Medicinski fakultet u Beogradu (Klinika za neurologiju KCS)
Neuropsihijatrija
Beograd Srbija
1983.

Medicinski fakultet – Medicinski fakultet u Beogradu
Beograd, Srbija
1975.
Specijalista neurologije
Kognitivni i bihejvioralni poremećaji, opšta neurologija.
Lekarska komora Srbije 
Srpsko lekarsko društvo
Evropska federacija neuroloških društava (EFNS) 
Svetska federacija neurologa (WFN)
Neurološke bolesti
Kognitivni i bihejvioralni poremećaji
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.