• Srpski
  • English
Home O klinici Zaposleni Emeritus Prim. dr Predrag Smiljković
Prim. dr Predrag Smiljković

Prim. dr Predrag Smiljković, Dr sci. med., neuropsihijatar u penziji i književnik

Predrag B. Smiljković rođen je 25.XII 1957. godine u Beogradu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1982. godine sa srednjom ocenom 9,25.

Na Institutu za neurologiju zaposlen je od 1986. godine. Član je Prvog kliničkog odeljenja, za kognitivne i neurobihejvioralne poremećaje. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1991. godine. Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 1986. godine odbranom teze „PRILOG IZUČAVANJU GERSTMANNOVOG SINDROMA" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija „SPECIFIČNOSTI NEUROPSIHOLOŠKIH POREMEĆAJA KOD BOLESNIKA S MULTIPLOM SKLEROZOM“ odbranjena je 1995. godine.

Dosadašnja usavršavanja: Western Hospital of Toronto, 1995, Preoperative neuropsychological evaluation of patients with Parkinson’s disease undergoing stereotaxic surgery.

Oblast od interesa su mu kognitivni i bihejvioralni poremećaji kod bolesnika sa degenerativnim i traumatskim lezijama centralnog nervnog sistema i multidisciplinarna evaluacija traumatskih lezija kičmene moždine.

Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropske federacije neuroloških društava (EFNS) i Svetske federacije neurologa (WFN).

Član je Udruženja književnika Srbije; do sada je objavio tri romana i tri zbirke pripovedaka (»kratke proze«).

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.