• Srpski
  • English
ZDRAVSTVENA NEGA U NEUROLOGIJI

Autori:
Lenka Babić
Milijana Matijević
Dušanka Šarenac

Godina izdavanja:
2002.

 

 

 

O KOAUTORU:

Milijana Matijević, rođena 1951. godine u Žitnom Potoku. Srednju medicinsku školu je završila u Zemunu, a Višu medicinsku školu i Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Za glavnu medicinsku sestru ambulantno- polikliničkog odeljenja Instituta za neurologiju izabrana je 1984. godine, a od 1994. godine je glavna sestra Instituta. Autor je radova iz oblasti sestrinstva i zdravstvene nege i predavač u nizu edukativnih seminara. Jedan je od autora knjige ’’Zdravstvena nega u neurologiji’’ 2002. godine koja je prihvaćena kao udžbenik za studente Više medicinske škole. Od oktobra 2002. godine je član Radne grupe za zdravstvenu negu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, a na njenom čelu je od 2005. godine. Učesnik je u priredjivanju mnogih dokumenata i preporuka SZO, ICN i Evropskog foruma sestara i babica. Učesnik i organizator velikog broja stručnih skupova i edukativnih seminara u Srbiji. Sada to radi nakon redovnog radnog vremena na Institutu za neurologiju.

 

REKLI SU O KNJIZI

„Kniga „Zdravstvena nega u neurologiji“ nastala je kao spoj višegodišnjeg  kliničkog iskustva autora,  stečenog u vrhunskoj neurološkoj ustanovi u nezi neuroloških bolesnika i praktičnoj nastavi iz predmeta neurologija sa negom  na Višoj medicinskoj školi u Beogradu, odseku viših medicinskih sestara-tehničara. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima Više medicinske škole, a kao edukativno štivo koristiće i medicinskim sestrama u kliničkoj praksi, koje počinju sa usvajanjem znanja i postupaka negovanja bolesnika kako bi se osamostalile u radu, osposobile za komunikaciju i razumele potrbe bolesnika za negom.“
Autori knjige

„Udžbenik Zdravstvena nega u neurologiji je pravi i najbolji način, uporno usavršavanje i napor da se ide u korak sa naprecima medicine, profilisanja modernog lika medicinske sestre koja će, naizgled paradoksalno, svoju neophodnost učiniti još neophodnijom.
Ovaj udžbenik je pravi korak u tom pravcu i pionirski napor tri osobe sa kojima sam imao zadovoljstvo da radim, koje su od devojačkih dana uz bolesnčke krevete učile i sazrevale, da bi danas imale šta da kažu onima koji taj posao počinju.“

Izvod iz recenzije
Akademik Vladimir S. Kostić

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.