• Srpski
  • English
BUKVAR NEUROLOŠKE SESTRE

stanojevic Autor:
Svetlana Radaković

Godina izdavanja:
2005.

 

 

 

O AUTORU:

Svetlana Radaković, rodjena 25.08.1953. godine u Banatskom Karlovcu, Vojvodina. Srednju medicinsku školu završila u Zemunu 1972. godine, a Višu medicinsku školu u Beogradu 1981. godine. Od 1972. godine u stalnom radnom odnosu je u Institutu za neurologiju KCS. Radila je u kabinetu EEG, apoteci klinike, a na poslovima glavne sestre odeljenja za bihejvioralnu neurologiju i kognitivne poremećaje nalazi se više od dve i po decenije.Godine 2005. napisala je knjigu „Bukvar neurološke sestre“.

REKLI SU O KNJIZI

„Knjiga BUKVAR NEUROLOŠKE SESTRE autora Svetlane Radaković i saradnika i po sadržaju i po formi može se uvrstiti u posebnu vrstu priručnika namenjenog medicinskim sestrama koje rade sa neurološkim bolesnicima.
Ovaj priručnik pruža mogućnost medicinskoj sestri bilo kog profila da proširi znanja u svojoj struci, a onima koji rade sa bolesnicima na neurološkim, neurohiruškim  i psihijatrijskim odeljenjima, kao i u gerontološkim centrima, da obogate i inoviraju svoja znanja o dijagnostičkim procedurama i da razviju veštinu ophođenja sa neurološkim blesnikom. Priručnik služi da pruži osnovne informacije o kliničkoj slici, dijagnostičkim procedurama i tretmanu bolesnika, sa ciljem da što stručnije i humanije postupaju sa njima.“

Izvod iz predgovora
Dr. Gordana Ocić
Redovni profesor Medicinskog  fakulteta


„Ova knjiga predstavlja originalan i izuzetno vredan doprinos sestara Instituta za neurologiju KCS celokupnom setrinstvu naših prostora. I više od toga. Bukvar neurološke sestre sadrži sve ono što bi  neurološka sestra trebalo da zna da bi zaista imala ulogu koja joj je samim profesionalnim opredeljenjem namenjena – specijalizovana sestra sa velikim odgovornostima. Bukvar neurološke sestre je veoma dobro koncipiran, sadrži neophodne podatke o različitim neurološkim bolestima, kao i o dijagnostičkim procedurama. Pisan je jednostavnim jezikom, veoma jasno i koncizno.“
Izvod iz recenzije
Dr. Nadežda Čovičković – Šternić
Redovni profesor medicinskog fakulteta

„Bukvar neurološke sestre, Svetlane Radaković, glavne sestre neurološkog odeljenja Instituta za neurologiju KCS i grupe  medicinskih sestara, entuzijasta u radu sa obolelim od neuroloških bolesti, ima za cilj da obogati znanjem i veštinama sve sestre koje se bave ovim bolestima. Sadržaj ovog bukvara namenjen je sestrama iz struke radi obnavljanja i proširivanja svojih znanja, studentima Više medicinske škole kao dopunska literatura,  a učenicima srednjih medicinskih škola kao baza za sticanje znanja u oblastinege obolelih od neuroloških bolesti .“
Izvod iz recenzije
Mr. Sci Miroslava Maksimović
viši predavač, Viša medicinska škola

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.