• Srpski
  • English
Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Knjige i časopis PRAKTIKUM ZA ASISTENTE IZ ELEKTROMIONEUROGRAFIJE
PRAKTIKUM ZA ASISTENTE IZ ELEKTROMIONEUROGRAFIJE

Autor:
Danica Maksimović

 

 

 

 

 

O AUTORU:

Danica Maksimović, rođena je 1949. godine u Primišlju na Kordunu pored Plitvičkih Jezera. Srednju medicinsku školu je završila 1969. godine u Beogradu, a 1970. godine zasnovala radni odnos na Neuropsihijatrijskoj klinici, a sada Institutu za neurologiju. Višu medicinsku školu je završila u Beogradu 1980. godine sa visokim prosekom. Do 1980. godine radila je na odeljenju, na poslovima zdravstvene nege bolesnika. Edukaciju iz elektromiografije je završila 1980. godine, radi kao glavna sestra EMNG-skog odseka. Godine 1997. dobila je povelju povodom 12. maja – dana sestrinstva kao najbolja sestra u Savezu zdravstvenih radnika  Jugoslavije. Edukator je za medicinske sestre iz oblasti elektromioneurografije.

REKLI SU O KNJIZI

„U stručnom sazrevanju postoji period kada svakodnevni rad prerasta u rutinu, ali i kada se brojne dileme sa početka karijere konačno slažu u logičnu i racionalnu celinu, kada zaista ovladamo procedurom kojom se bavimo. Ukratko, jasan, precizan i koristan tekst autora koji zna o čemu piše. Uz to, G-đa Danica Maksimović je ovim praktikumom dala jasnu poruku kakva je uloga moderne medicinske sestre i tehničara, posebno u izvođenju spacijalizovanih dijagnostičkih metoda, ukazala na  potrebu kontinuiranog produbljivanja znanja i na ulogu koja se ne sastoji u samo pasivnom asistiranju, već ulogu nekoga ko je neraskidivi i važan deo tima, sposoban da razume i kreativno učestvuje u onome što radi “.
Izvod iz recenzije
Akademik Vladimir S. Kostić


„Autorka  je svoje znanje i bogato iskustvo asistenta obučenog i specijalizovanog za rad u elektromioneurografskoj laboratoriji pretočila u korisna uputstva i pravila rada u EMNG laboratoriji. U više navrata autor ukazuje na potrebu dobrog informisanja bolesnika o karakteristikama pregleda, na dobijanje pisane saglasnosti za pregled  kao i da se tokom pregleda obraća posebna pažnja na odnos prema bolesniku i na njegove reakcije tokom ispitivanja“ .
Izvod iz recenzije
Dr. Slobodan Apostolski
Redovni profesor medicinskog fakulteta

„Klinička elektromioneurografija je poslednjih decenija doživela ogroman razvoj i bez nje se ne može zamisliti savremeno ispitivanje oboljenja perifernog nervnog sistema i mišića. Ovom metodom se mogu otkriti poremećaji nervnih mišićnih vlakana vrlo rano u toku bolesti. Praktikum će biti veoma koristan sadašnjim i budućim elekromioneurografskim asistentima kao pomoć i podrška u toku njihovog budućeg rada i usavršavanja“.
Izvod iz recenzije
Prim.dr Rajko Trikić, neurolog

„Savremeni pristup zdravstvenoj nezi zahteva od sestara nove okvire rada na svim poljima. U oblasti funkcionalno dijagnostičkih laboratorija tehološki napredak je najbrži, te sestre koje u njima rade imaju priliku da iskažu svoju spremnost za promene i brzo usvajanje novih znanja i veština. Ne manje važno je i dokumentovanje rad asistenta, jer tako ostaje pisani trag  i stvara se baza za istraživačke aktivnosti i kulturu prakse zasnovane na dokazima“.
Izvod iz recenzije
Milijana Matijević
Glavna sestra Klinike za neurologiju KCS

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.