Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Izveštaji SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE - TARA, NOVEMBAR 2009. GODINE
SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE - TARA, NOVEMBAR 2009. GODINE

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, održan je Simpozijum glavnih sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem.

Simpozijum je održan u periodu od 25-28.11.2009.godine na Tari u hotelu „ Omorika“.
Plenarna tematika ovogodišnjeg skupa bavila se problemima lica sa posebnim potrebama, lica ometenih u razvoju i osoba sa invaliditetom.

 

Održana su tri okrugla stola sa temama:

  1. Tretman osoba sa otežanim razvojem , ometenim u razvoju, invaliditetom , kao i invaliditetom izazvanim hroničnim bolestima i hiruškim intervencijama
  2. Zanemareno i zlostavljano dete – kako ga prepoznati i kako mu pomoći
  3. Novi standardi u pristupu trudnicama sa bolestima prouzrokovanih trudnoćom

Na simpozijumu  je učestvovalo 408 učesnika,  prikazano je više od 200 poster prezentacija i 24 usmena izlaganja rada. Pored koleginica iz Srbije svoje radove predstavile su nam i koleginice iz Republike Srpske i Crne Gore.

Sa našeg Instituta prezentovana su dva postera:

  1. “Migrenozne glavobolje”, autori Gordana Poček, Biljana Kovačević
  2. “Organizacija službe u prevenciji cerebrovaskularnih bolesti”, autori Biljana Kovačević, Gordana Poček, Sanja Radojević.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.