Home Nursing Education and training Reports SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE - TARA, NOVEMBAR 2009. GODINE
SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE - TARA, NOVEMBAR 2009. GODINE

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, održan je Simpozijum glavnih sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.