Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Izveštaji X KONGRES SVETSKE FEDERACIJE SESTARA U NEURONAUKAMA (WFNN) - TORONTO 2009.
X KONGRES SVETSKE FEDERACIJE SESTARA U NEURONAUKAMA (WFNN) - TORONTO 2009.

Svetska federacija sestara u neuronaukama ( WFNN ), оvе gоdinе је proslavila četrdeset godina rada.

Danas su članovi WFNN preko 30 zemalja sveta. Federacija je nastala sa idejom da objedini sestre u neuronaukama (neurologija, neurohirurgija i rehabilitacija), i da im pruži mogućnost edukacije i razmene iskustva. Svake četvrte godine kongres se održava na drugom kontinentu. Ove godine domaćin Kongresa bilo je Kanadsko udruženje sestara u neuronaukama. Kongres je održan u Kanadskom gradu Toronto. Sledeći kongres planirano je da se održi u Japanu u Tokiju 2013. godine.

 

Kongres je održan na York university u periodu od 23. do 27. maja 2009. godine. Učešće na Kongresu uzelo je preko 300 medicinskih sestara i tehničara iz celog sveta.Kongres je otvorila predsednica WFNN gospođa Virginia Prendergast. Našim koleginicama Nadi Rapajić i Angelini Škodrić ukazana je čast da učestvuju u radu okruglog stola članica WFNN.

U toku kongresa prezentovano je 80 usmenih radova, 60 poster prezentacija i održane su 4 plenarne sesije i 4 radionice u predkongresnom periodu (Neuro Assessment–Brain, Applied Pharmacology, Movement Disorders i Neuro Assessment – Spine).

Na Kongresu prezentovana su dva istraživačka rada sestara sa Instituta za Neurologiju-KCS:

  1. The role of Braden scale risk assessment in pressure ulcer prevention - our experience, predavač Nada Rapajić
  2. Estimate of nursing quality in a cohort of  neurological patients, predavač Angelina Škodrić

Oba rada su usmeno prezentovana u trajanju od po 20 minuta. Pripreme za ovo putovanje trajale su šest meseci. U istraživačkom radu i izradi ovih radova učestvovale su i sestre sa Instituta za Neurologiju: Ivana Nešić, Danijela Ivković, Sanja Radojević, Zorica Ružević i Milijana Matijević.

 

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.