Home Sestrinstvo Obrazovanje i edukacija Izveštaji PRVI SIMPOZIJUM NEUROLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA - KRAGUJEVAC 2008.
PRVI SIMPOZIJUM NEUROLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA - KRAGUJEVAC 2008.

Dana 12.septembra 2008. godine održan je prvi Simpozijum neuroloških medicinskih sestara-tehničara Srbije sa međunarodnim učešćem. Simpozijum je održan u okviru VII/XIII Kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem i IV Kongresa društva za neuronauke Srbije koji se održavao 11-14.septembra 2008.godine u Kragujevcu.

Na Simpozijumu je učestvovalo 119 sestara iz čitave Srbije, kao i gošće iz Zagreba, Lipika , Tuzle i Zenice.
Ceremonija otvaranja sa početkom u 9 časova ulepšana zvucima flaute i uvodnim govorom akademika Vladimira Kostića.
U toku prepodnevnog rada prezentovani su usmeni radovi koji su se odnosili na perspektive razvoja sestrinske prakse i iskustva u primeni trombolitičke terapije.
U toku poslepodnevnog rada održane su dve radionice, poster sesija i osnivačka skupština Udruženja neuroloških sestara Srbije.

 

RADIONICA 1- DOKUMENTOVANJE ZDRAVSTVENE NEGE

  • Zaključak radionice je da glavne sestre moraju biti glavni pokretači za edukaciju i sprovođenje procesa zdravstvene nege.
  • Da se uradi bazična lista za dokumentovanje.
  • Zahtevati programsku reformu srednje medicinske škole

 

RADIONICA 2 -JAIMU-STANDARDI I PROTOKOLI U ZDRAVSTVENOJ NEZI

  • Neophodna je edukacija sestara za rad u JAIMU
  • Uraditi protokol rada  u JAIMU
  • Obezbediti adekvatne uslove rada
  • Usaglasiti dokumentaciju zdravstvene nege  u JAIMU

POSTER PREZENTACIJA

Za poster prezentaciju prijavljeno je 34 rada ,od kojih je 24 izložilo svoje radove.

Završna evaluacija Simpozijuma:
Prisutne koleginice  su u završnoj evaluaciji navele da je na  Simpozijumu prikazan veliki broj kvalitetnih usmenih i poster prezentacija  sa primedbom  o  nepoštovanju vremena predviđenog za izlaganje.Radionice su ostavile izuzetan utisak  i ukazale na potrebu da i na sledećim susretima bude što veći broj radionica.Zbog interesovanja i velikog broja prijavljenih radova za sledeći Simpozijum trebalo bi planirati minimum dva radna dana.
Na prvom Simpozijumu neuroloških medicinskih sestara-tehničara Srbije  održana je i osnivačka skupština Udruženja neuroloških sestra Srbije .
Na Skupštini odlučeno da predsednik Udruženja bude Gordana Poček-Beograd, podpredsednik Ana Milanović-Kragujevac i Katarina Antić -Ćuprija,sekretar Ivana Nešić- Beograd.
Registracija Udruženja obavljena je u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i rešenje se očekuje krajem novembra 2008.godine.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.