Home Nursing Education and training Reports PRVI SIMPOZIJUM NEUROLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA - KRAGUJEVAC 2008.
PRVI SIMPOZIJUM NEUROLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA - KRAGUJEVAC 2008.

Dana 12.septembra 2008. godine održan je prvi Simpozijum neuroloških medicinskih sestara-tehničara Srbije sa međunarodnim učešćem. Simpozijum je održan u okviru VII/XIII Kongresa neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem i IV Kongresa društva za neuronauke Srbije koji se održavao 11-14.septembra 2008.godine u Kragujevcu.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.