• Srpski
  • English
Home Nursing Education and training Actual activities
Actual activities

DODATNI PLAN PREDAVANJA APRIL 2017. GODINE

04.04.2017.
Poslovna komunikacija -značaj primene u zdravstvu
kurs D-1-1079/16
Prof. dr Ana Šijački, master Ivanka Adžić, dipl.ecc.vms Vera Simić, ms Aleksandra Adžić

20.04.2017.
Timski rad u zdravstvu
kurs D-1-797/16
Master dipl. ecc. Menadžer u zdravstvu Ivanka Adžić, ms Aleksandra Adžić

25.04.2017.
Naučno-stručni rad-metodologija pripreme i pisanja i publikovanja
kurs D-1-795/16
Prof. dr Ana Šijački, master Ivanka Adžić, ms Aleksandra Adžić

 

 

KALENDAR KCS MART - JUN 2017. GODINE

21.3.2017.
Bolničke i vanbolničke infekcije kod pulmoloških bolesnika-sestrinske intervencije
kurs D-1-790/16
vms Tatjana Marković,vms Ljubena Paunović, vms Ljiljana Kazimirović, visoka struk sestra spec. Gordana Tambić, visoka struk.sestra spec.Marina Milovanović, visoka struk sestera Jelena Cvetanović, visoka struk.sestra spec. Sanja Jelić, viši fiziot.Jasmina Marković

28.3.2017.
Sigurna priprema parenteralnog leka-osnov bezbedne i adekvatne terapije
kurs D-1-927/16 
Dipl. farm. spec. farmakoterapije Marija Kara Jovanović, Dipl. farm. spec. farm. tehnologije Maja Ribar, Spec.struk. med.teh. Nenad Brkić

PRVO OBAVEŠTENJE
VI Simpozijum neuroloških sestara Srbije sa međunarodnim učešćem
24. i 25. novembar 2017. Beograd

13.04.2017.
Značaj motivacije u sestrinstvu
29 (D-1-36/17 )
Draginja Marković

13.04.2017.
Sestrinske aktivnosti u pripremi pacijenata za kolonoskopski pregled
108 (D-1-154/17 )
Milica Dejanović

22.04.2017.
Planiranje,organizovanje i procesi za unapređenje i razvoj sistema zdravstvene zaštite
15 (A-1-2405/16)
Dragana Nojković,Jelena Bauder,Jasmina Vulović

27.04.2017.
Postoperativna nega pacijenata posle torakoskopske hirurgije
57 (D-1-79/17)
Maja Vučković

27.04.2017.
Sestrinske intervencije tokom lečenja bolesnika sa pneumotoraksom
58 (D-1-80/17)
Maja Vučković

04.05.2017.
Organizacija i standardi u nezi i lečenju pacijenata sa buloznom epidermolizom
230(D-1-376/17 )
Mira Tomić

04.05.2017.
Medicinska sestra u edukaciji štetnog delovanja sunca i prevenciji melanoma
236(D-1-383/17 )
Mira Tomić

06.05.2017.
Prevencija bolesti grla i poremećaja glasa
236(D-1-792/16)
Gordana Kovačević

06.05.2017.
Asertivna komunikacija u zdravstvu
236(A-1-792/16)
Zorica Marković

11.05.2017.
Zdravstvena nega pacijenata sa porfirijom
109(D-1-155/17)
Danijela Sladović

11.05.2017.
Sprovođenje oralne higijene kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji
169(D-1-241/17)
Angelina Škodrić

08.06.2017.
Zdravstvena nega bolesnika obolelog od tuberkuloze pluća
19(D-1-1162/16 )
vis.str.med.ses.spec.zdra.nege Gordana Tambić

08.06.2017.
Specifičnosti zdravstvene nege i način komunikacije sa onkološkim bolesnicima na hemioterapiji
21(D-1-1164/16 )
sms.spec.klin. Nege Brankica Stoilović

15.06.2017.
Primena principa profesionalne komunikacije u profilisanju profesije medicinske sestre-tehničara
17(D-1-1160/16 )
str.med.ses. Spec. Maja Suknović

15.06.2017.
Komunikacija u sukobu
18(D-1-1161/16 )
ssms Draginja Marković

 

 

PRVO OBAVEŠTENJE
VI Simpozijum neuroloških sestara Srbije sa međunarodnim učešćem
24. i 25. novembar 2017. Beograd

Poštovane kolege i koleginice, Dostavljamo Vam informaciju o održavanju našeg Simpozijuma, verujući da će teme biti zanimljive i da ćete uzeti učešće u radu.
Simpozijum će se održati 24. i 25. novembra 2017. u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, paralelno sa XI/XVII Kongresom neurologa i Udruženja neuronauka sa međunarodnim učešćem.

Glavne teme:

  • Cerebrovaskularne bolesti,
  • Epilepsija,
  • Multipla skleroza,
  • Neurodegenerativne bolesti.

Poster prezentacija- slobodne teme.

Kotizacija iznosi 2000,00 RSD, uplate se vrše na žiro račun 265100000011823963, Iban s35265100000011823963, Swift code RZBSRSBG, Društvo neurologa Srbije, Crnotravska 17, Beograd, Srbija.

Vaši sažeci i bigrafije treba da budu po propozicijama propisanim od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.
Detaljnije informacije uskoro na sajtu Klinike za neurologiju KCS www.neurologija.bg.ac.rs, Društva neurologa Srbije i agencije Novi ASTAKOS.
Prijava i slanje sažetaka najkasnije do 31.05.2017. godine. na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.