Home Nursing Achievements and innovations Kvalitetna zdravstvena nega kao rezultat pravilne procene i odabira pomagala kod bolesnika sa inkontinencijom
Kvalitetna zdravstvena nega kao rezultat pravilne procene i odabira pomagala kod bolesnika sa inkontinencijom

U cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene nege kod pacijenata sa poroblemima inkontinencije bitan činilac je pravilna procena i odabir pomagala.

 

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.