Home Patients In-house rules
In-house rules

Poštovani,

Molimo Vas da doprinesete težnjama koje činimo da bi Vam omogućili humaniji tretman i prijatniji boravak na našoj Klinici. Znamo da još mnogo toga treba poboljšati, ali ipak ne zavisi sve samo od nas. U cilju bržeg ispitivanja i lečenja, neophodna je Vaša saradnja i poštovanje pravila iz kućnog reda.

Informacije o svim postupcima u toku boravka u našoj ustanovi dobićete od medicinskog osoblja.

Vašu saglasnost za dijagnostičke i terapijske procedure potvrdićete svojim potpisom.

Informacije o bolesti, dijagnostičkim i terapijskim procedurama, savete za prevenciju komplikacija  bolesti i  svakodnevni život možete naći na sajtu naše ustanove: www.neurologija.ac.bg.rs

Za vreme boravka u nasoj ustanovi dozvoljeno je:

 • Korišćenje svoje pidžame, spavačice, papuča, kućnog mantila i pribora za ličnu higijenu;
 • boravak u moderno opremljenim dnevnim boravcima sa upotrebom čajne kuhinje do 22h;
 • mogućnost korišćenja telefonske govornice koja se nalazi na međuspratu;
 • mogućnost korišćenja aparata za kafu, sokove i keks koji se nalazi u suterenu;
 • gledanje TV programa i/ili slušanje muzike u dnevnim boravcima do 22h;
 • pristup internetu na kompjuterima koji se nalaze na hodnicima naših odeljenja, u periodu od 8-20h pacijenti imaju mogucnost i
 • pacijenti koji poseduju lap top računare imaju mogućnost pristupa besplatnom bezžičnom internetu.
  Uputstvo za konekciju: User name - Klinika za neurologiju
  Internet Explorer>Tools>Interner Options>LAN Settings I potvrdite kvačicu na Use proxy server for your LAN i u polje Address upišite: proxy.rcub.bg.ac.rs , a u polje Port upisite 8080 i potom sve potvrdite klikom na OK.

Za vreme boravka u nasoj ustanovi imate obavezu da:

 • Brinete o ličnoj higijeni, higijeni prostora i da čuvate bolnički inventar;
 • Molimo Vas da vlažne maramice i druge papire, nakon korišćenja toaleta, zbog opasnosti od zagušenja kanalizacije, bacate u korpu za otpatke;
 • za vreme lekarske vizite da budete u svojoj postelji i isključite mobilni telefon;
 • da se pridržavate rasporeda predviđenog za davanje terapije, vršenje dijagnostičkih procedura, zdravstvene nege, kao i obroka koji se poslužuju u bolesničkoj sobi;
 • da se javite sestri i/ili lekaru ukoliko želite da napustite odeljenje iz bilo kog razloga;
 • poštujete zabranu pušenja cigareta, elektronskih cigareta, unošenje i konzumiranje alkoholnih pića i narkotika;
 • zamolite Vaše posetioce da ne dovode decu mlađu od 7 godina, da ne dolaze u posetu ukoliko su prehladjeni, imaju grip ili neku drugu zaraznu bolest i da ne sede na krevetu.

UPOZORENJE: Molimo Vas da tokom boravku u našoj ustanovi brinete o svojim ličnim stvarima, a da vredne predmete, nakit, veče količine  novac i slično ne donosite, jer mi ne možemo pruzeti odgovornost.

Ukoliko niste u  mogućnosti da vredne stvari vratite kući, molimo Vas da ih uz pismenu belešku predate sestri koja Vas je primila.

Vreme posete: radnim danima: od 16-18h vikendom  i praznikom: od 14-16h

Kod pacijenata smeštenih na intenzivnoj nezi vreme predvidjeno za posete ograniceno je na 30 minuta. U izuzetnim slučajevima načelnik službe može dozvoliti članu porodice da bude pored bolesnika povremeno ili stalno za određeno vreme, o čemu se izdaje pismena dozvola (propusnica) kao i za posetu van redovnog vremena za posete.

Informacije o stanju bolesnika:
Informacije o zdravstvenom stanju bolesnika, načinu lečenja i prognozi daje načelnik službe ili ordinirajući lekar  u periodu od 12-14h, a nakon toga informacije daje dežurni lekar.
Telefonske informacije o stanju bolesnika mogu se dobiti svakog dana od 13.00-15.00 h.

Ukoliko se ne pridržavate ovih pravila bićete opomenuti, a kod ponovljenog prestupa ili grubog kršenja discipline uskratiće vam se dalji boravak.

Prilikom odlaska kući, pri otpustu, ali i u toku boravka u našoj ustanovi, Molimo Vas da svoje primedbe, predloge i sugestije uputite glavnoj sestri ili načelniku usmeno ili to upisati u “Knjigu utisaka” koja se nalazi na sestrinskom pultu i u dnevnim boravcima ili na forumu na našem sajtu.

Ukoliko su povređena Vaša prava u procesu lečenja i nege imate pravo da se obratite zaštitniku pacijentovih prava. Kancelarija je organizovana u objektu Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, Pasterova broj 2., i otvorena za korisnike svakog radnog dana od 08-15 časova ( sem subote i nedelje). Kontakt telefoni su 2641-958.

ŽELIMO VAM USPEŠAN OPORAVAK I DOBRO ZDRAVLJE !

Ovde možete pogledati detaljnije informacije o posetama na Odeljenju urgentne neurologije.

 

Hvala na saradnji,

Osoblje neurološke klinike

 

 

Who is online

We have 38 guests online

Webinars over Internet

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka u mesecu, sa početkom u 12 časova, stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Details on this link.

Scientific papers

A list of scientific papers published by the employees of the Neurology clinic since 1981. Complete list can be found here.